Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 10/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Ngày 3 tháng 5: Kính Thánh Philiphê và Thánh Giacôbê, Tông Đồ

§ Phó Tế J.B. Huỳnh Mai Trác

VietCatholic News (03/05/2006) -- Các thánh tông đồ Philiphê và Giacôbê được kính cùng một ngày, vì theo như truyền thống của Giáo Hội thì hài cốt của các ngài được mang về Roma cùng ngày 3 tháng 5 vào thế kỷ thứ VI và được đặt để tại nhà thờ Mười Hai Thánh Tông Đồ.

Chúng ta biết về thánh Philiphê nhờ Tin Mừng của thánh Gioan. Cũng như thánh Phêrô và Anrê, thánh Philippê quê ở Bethsaida ở phía Bắc hồ Tibêria, cùng với các tông đồ trên, Philippê là những người đầu tiên được Chúa Giêsu kêu gọi (Gn 1, 40-46). Gioan mô tả Philippê như một người môi giới hoạt bát và nhiệt thành. “Tức thì Philiphê đến tìm gặp Nathanael và loan báo: ‘ Chúng tôi đã tìm gặp Đấng Messia, hãy đến mà xem”.

Cũng chính Philiphê đã đại điện cho những người Hy lạp ngoại đạo muốn đến gặp Chúa Giêsu khi Chúa vào thành Jerusalem trước giờ Khổ Nạn (Gn 12. 21)

Cuối cùng, chúng ta cũng biết là chính Philiphê đã hỏi Chúa một câu hỏi rất thiết yếu trong buổi Tiệc Ly : “Lạy Chúa, xin tỏ Đức Chúa Cha cho chúng con như thế là chúng con mãn nguyện.” và Philiphê nhận được câu trả lời: “Philiphê,ai thấy Thầy là thấy Đức Chúa Cha”. Câu nói này kể từ này về sau được nằm lòng trong lời kinh cầu của giáo dân.

Các sách Tin Mừng đề cập đến ba người cùng mang tên Giacôbê. Thánh Giacôbê, anh của thánh Gioan con của ông Zêbêđê, được gọi là “Giacôbê lớn”: hài cốt của ngài được sùng kính tại Compostelle. Thánh Giacôbê, bà con với Chúa Giêsu ở Nagiarét, tuy ngài không thuộc vào nhóm Mười Hai nhưng có địa vị hàng đầu khi cai quản Hội Thánh tiên khởi tại Jerusalem.

Thánh Giacôbê được kính với thánh Philiphê hôm nay thuộc nhóm Mười Hai Tông đồ. Ngài là con của ông Aphê, còn được gọi là “Giacôbê nhỏ”. Về ngài người ta chỉ được biết là một tông đồ nhiệt thành mà Chúa Thánh Thần đã gởi đi loan báo Tin Mừng, phục vụ Lời Chúa ngay từ lúc ban đầu.

Đọc nhiều nhất Bản in 31.05.2007. 00:01