Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 10/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Ngày 3 tháng 2: Kính Thánh Ansgar

§ Phó Tế J.B. Huỳnh Mai Trác

VietCatholic News (03/02/2006) -- Thánh Ansgar sinh ra và lớn lên tại nước Pháp. Ngài vào tu Dòng Biển Đức ở Corbie. Sau khi lãnh nhận chức linh mục, ngài được gởi đến truyền giáo tại nước Thụy điển khi vua của nước này mới trở lại đạo Công giáo. Thánh Ansgar đến truyền giáo tại xứ này trong ba năm nhưng chẳng có kết quả bao nhiêu.

Nước Thụy điển bây giờ còn ở trong tình trạng hổn loạn vì chiến tranh giữa các nhóm dân ngoại. Nhà vua xin gởi giáo sĩ đến truyền giáo và ngài được gởi đến. Ngài bị bọn giặc bắt và hành hạ khổ cực nhưng cuối cùng đã được chúng thả ra. Sau hơn hai năm, ngài được gọi về làm viện phụ tu viện Corvey, rồi làm Giám mục Hamburg.

Ðức Giáo Hoàng bổ nhiệm ngài làm đại diện tổ chức truyền giáo cho xứ Thụy điển nhưng các ngân khoản dùng cho việc truyền giáo bị tê liệt vì cái chết của Hoàng đế Louis.

Sau 13 năm làm Giám mục Hamburg, Thánh Ansgar nhìn thấy công việc truyền giáo của mình tại miền Bắc hoàn toàn sụp đổ vì nước Thụy điển và Ðan mạch quay trở lại các tập tục cũ thờ lạy các thần ngoại giáo.

Thánh Ansgar không nản chí, ngài tổ chức lại công cuộc truyền giáo. Tự mình đích thân đến Ðan mạch và thuyết phục vị vua xứ này trở lại đạo và thật là may mắn vua xứ Thụy điển cũng đã cho phép các nhà truyền giáo được trở lại xứ này.

Thánh Ansgar là môt nhà thuyết pháp tài giỏi, có một đời sống thanh khiết và khiêm nhu. Ngài chăm sóc những người nghèo khó và bệnh tật và nhiều lúc còn mời họ cùng ăn một bàn với ngài.

Ngài qua đời tại Breman, nước Ðức, không thành tựu được với ước nguyện tử vì đạo. Dân Thụy điển lại một lần nữa trở lại ngoại giáo sau khi thánh nhân từ trần và đã ở trong tình trạng ngoại giáo này suốt trong hai thế kỷ.

Phó Tế J.B. Huỳnh Mai Trác

Đọc nhiều nhất Bản in 31.05.2007. 00:00