Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 10/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Ngày 29 tháng 8: Kính Thánh Gioan Baotixita bị trảm quyết

§ Phó Tế J.B. Huỳnh Mai Trác

VietCatholic News (29/08/2005) -- Phụng vụ hôm nay tôn kính Thánh Gioan Baotixita, đấng Tiền Hô của Chúa Cứu Thế Giêsu Kitô. Hàng năm có hai lễ nhớ vế thánh Gioan Baotixita: lễ sinh nhật vào ngày 24 tháng 6 và lễ Tử Đạo vào ngày 29 tháng 8.

Ngày lễ hôm nay nói lên sự chứng tá của Gioan về Chúa Giêsu Kitô. Gioan đã chỉ vào Chúa Giêsu khi Ngài đang đi trên đường mà nói: “Đây là Chiên Thiên Chúa, Đấng xá tội trần gian” và trong một lần khác cũng đã nói: “Đấng đến sau tôi thì quyền thế hơn tôi, tôi không đáng xách dép cho Người.” Thánh Gioan là tiếng kêu vang lên trong sa mạc, dọn đường cho Đấng Cứu Thế và chính Gioan đã làm phép rửa cho Chúa trong sông Jourdain hòng được tham dự mật thiết vào thân phận của con người.

Muốn dập tắt lời nói uy dủng hùng hồn của đấng tiên tri cuối cùng loan báo cuộc Nhập Thế và Tin Mừng của Chúa Kitô thì chỉ còn giải pháp duy nhất là giết chết kẻ đưa tin. Gioan đã mạnh mẽ lên án xã hội trụy lạc và tội lỗi cùng lên án hành động gian dâm độc ác của Hêrodê Antipas. Kết quả là Gioan đã bị cầm tù và bị chặt đầu tại nhà tù Makeronte bên bờ Biển Chết.

Phụng vụ hôm nay đã diển tả một cách sống động về thánh Gioan. Thánh Gioan đã can đảm nói thẳng, nói thật trước vua chúa, đã hy sinh mạng sống mình vì công bình và sự thật. Gioan đã đi trước trong cuộc sinh hạ và sự chết của Chúa Kitô. Gioan đã nói với các môn đồ của mình: “Tôi không phải là Đấng Kitô, nhưng tôi là người được sai đi trước mặt Người. Ai cưới cô dâu, người ấy là chú rể. Tôi chỉ là người bạn của chú rể, tôi đứng gần bên vui mừng hớn hở nghe tiếng của chú rể... Người phải nổi bật lên, còn tôi thì phải lu mờ đi. (Jn 3, 28-30).

Phó Tế J.B. Huỳnh Mai Trác

Đọc nhiều nhất Bản in 31.05.2007. 05:57