Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 10/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Ngày 28 tháng 1: Kính Thánh Thomas Aquinas

§ Phó Tế J.B. Huỳnh Mai Trác

VietCatholic News (28/01/2006) -- Thánh Thomas Aquinas sinh trưởng trong một gia đình quý phái ở thành Naples, được giáo huấn tại tu viện Dòng Biển đức ở Mont Cassin. Cha mẹ ngài muốn ngài nhập Dòng để sau này trở thành Viện phụ, nhưng ngài lại nhập Dòng Đa minh Anh em thuyết giáo năm 19 tuổi.

Dòng Đa minh là Dòng nghèo khó nên gia đình không bằng lòng và đã bắt nhốt ngài. Một năm sau nhờ sự can thiệp của nhà vua nên gia đình phải cho phép ngài đi theo ơn gọi của mình.

Sau khi học xong ở Cologne mà các bạn học cười nhạo là “ Con bò câm”, nay “Con Bò câm” đến học ở Paris và cả thế giới bắt đầu nghe tiếng rống oai hùng của nó. Trở thành giáo sư ngài nghiên cứu các lý thuyết của Aristote. Theo như Aristote ngài tin tưởng là lý trí và thông minh của con người giúp rất nhiều trong việc tìm kiếm Thiên Chúa.

Ngài thông thạo về nhà triết học Aristote và các bình giải của ông, cũng như thông suốt Kinh Thánh và các truyền thống Công gíao của các giáo phụ, ngài đã viết thành nhiều luận đề với tư tưởng độc đáo trong “Tổng luận Thần học”. Những điều ngài dạy dỗ mới lạ nên có những điều Ðức Tổng Giám mục Paris không chấp nhận nên ngài đã trở về lại Naples.

Trên thực tế thì thánh Thomas Aquinas chưa có hoàn tất bản “Tổng luận Thần học.” Ngài ngừng viết từ tháng 12 năm 1273, khi ngài về sống ở nhà Dòng tại Naples để tránh những mâu thuẫn ở Paris. Khi hỏi tại sao ngài không tiếp tục viết nữa. Ngài nói: “ Tôi không thể tiếp tục... tôi đã viết nhiều hơn điều tôi được mặc khải.”

Dường như ngài thấy thời gian ở trần gian sắp hết, ba tháng sau trên đường đi dự Công Ðồng Lyons, ngài nhuốm bệnh phải dừng lại ở tu viện Fossa Nuova. Sau khi nhận lảnh mọi Bí Tích cuối cùng, ngài nói: “Lạy Chúa, con rước Chúa vào lòng, ơn cứu chuộc vô giá: mọi công việc của con, học hành, nghiên cứu, kinh nguyện tất cả đều vì lòng yêu mến Chúa. Con đã viết, đã dạy dỗ về Thánh thể mầu nhiệm của Chúa Giêsu Kitô. Lạy Chúa, con cũng đã dạy dỗ và đã viết với lòng tin sắt đá vào Chúa, vào Giáo Hội rất thánh của Chúa mà con hết lòng tùng phục và chấp nhận mọi điều giáo huấn.”

Thánh Thomas Aquinas qua đời vào ngày 7 tháng 3 năm 1274 lúc 49 tuổi.

Phó Tế J.B. Huỳnh Mai Trác

Đọc nhiều nhất Bản in 31.05.2007. 00:00