Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 10/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Ngày 24 tháng 9: Lễ Kính Đức Mẹ Thương Xót

§ Phó Tế J.B. Huỳnh Mai Trác

VietCatholic News (24/09/2005) -- Lòng tôn kính Đức Mẹ Thương Xót rất thịnh hành ở Tây Ban Nha. Vào thời quân Hồi giáo Maures xâm chiếm nước này và cai trị trong bốn thế kỷ, nhiều người Công giáo bị hành hạ và giam cầm. Trong những lúc thất vọng và đau khổ họ thường kêu cầu đến Đức Mẹ Maria, “Đức Mẹ Từ Bi hay Thương Xót” cho họ được thoát khỏi cảnh tù đày cay nghiệt. Đời sống của họ thật bi đát, họ thường bị đem đi bán làm nộ lệ cho những người Hồi giáo ở Phi Châu và họ chỉ được giải thoát với một số tiền chuộc rất lớn.

Vào thế kỷ thứ XIII, thánh Phêrô Nolasque được Đức Mẹ hiện ra dạy phải tìm mọi cách mà cứu vớt các tù nhân khốn khổ này. Ngài đã thánh lập một Hội dòng lấy tên là “Tu Hội Thương Xót” (Từ bi và cứu chuộc). Ngoài ba lời khấn dòng là vâng lời, nghèo khó và khiết tịnh, những thành viên còn thêm lời khấn thứ tư là nếu không tìm ra được tiền chuộc thì tự mình đến làm con tin cho đến khi nào có đủ tiền chuộc nạn nhân. Trong sứ mệnh anh hùng đó có nhiều nạn nhân đưọc cứu vớt. Công việc này tiếp tục cho đến khi quân cướp Maures bị đánh đưổi ra khỏi Tây Ban Nha.

Ngày lễ tôn kính Đức Mẹ Thương Xót nhắc nhở lòng thương xót của Mẹ Maria cứu giúp giải phóng những người tù đày. Ngày lễ này được Đức Giáo Hoàng Innocent XII phổ biến trong Giáo Hội từ năm 1696.

Phó Tế J.B. Huỳnh Mai Trác

Đọc nhiều nhất Bản in 31.05.2007. 06:19