Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 10/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Ngày 24 tháng 6: Kính Sinh Nhật Thánh Gioan Baotixita

§ Phó Tế J.B. Huỳnh Mai Trác

VietCatholic News (24/06/2006) -- Hôm nay chúng ta kính sinh nhật thánh Gioan Baotixita, con của bà Elizabeth và tiên tri Zacharia, đấng tiền hô, đấng đã làm phép rửa cho Chúa Kitô, đấng tử đạo đầu tiên khi Tin Mừng được rao giảng. Thánh Gioan Baotixita có hai ngày lễ kính trong lịch phụng vụ, ngày 24 tháng 6 là ngày sinh nhật và ngày 29 tháng 8 là ngày tử đạo.

Nhiệm vụ của thánh Gioan là sửa soạn loan báo Đấng Cứu Độ đến với nhân loại. Trên bờ sông Jordan, Gioan đã hoàn thành công việc loan báo cho các môn đệ của mình và cho toàn thể dân chúng Israel: “Đây là Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xóa tội trần gian”

Cũng như các tiên tri trong Cựu Ước thời bị lưu đày, dân chúng gọi Gioan là tiên tri Isaia thứ hai, nhưng Gioan chỉ nói về mình là: “Tôi là tiếng kêu trong sa mạc, hãy sửa đường cho thẳng để Đức Chúa đi..”

Gioan Baotixita là “ngọn đuốc được đốt lên cháy rực sáng” làm tan đi bóng đêm tối tăm, loan báo rạng đông, một Mặt Trời đang ló dạng, Đấng Cứu Độ nhân loại đã đến.

Thánh Gioan rút lui sống đời cầu nguyện trong sa mạc rất sớm, vùng sa mạc Judea bên bờ biển chết chờ ngày ra đi rao gỉang kêu gọi dân chúng ăn năn sám hối tội lỗi để đón nhận Đấng Cứu Độ.

Được Thánh Thần soi sáng Gioan làm chứng tá một cách rỏ ràng và hùng hồn Đấng Thiên Sai. Gioan đã là người làm chứng về Chúa Kitô, là đấng tử đạo đầu tiên. Chính trong tù Gioan đã chịu chết cùng một lý do như Chúa Giêsu truyền dạy: “Gioan khát khao sự công chính và yêu thương được lan tràn trong nhân loại.”

Ngày nay ở Âu châu còn tập tục “Đốt lửa Thánh Gioan”, đây là một tập tục của người ngoại giáo còn sót lại. Họ đốt lửa chào mừng mùa hè nắng ấm sau những ngày đông giá lạnh. Ngọn lửa của Thánh Gioan Baotixita là ngọn lửa bừng sáng và hy vọng. Khi nói vế Gioan Baotixita Chúa Giêsu đã hết lời ca ngợi: “ Gioan là một Elia mới!”.Gioan cháy hừng sáng như một ngọn đuốc, thiêu đốt tâm can tất cả mọi người thiên hạ!

Phó Tế J.B. Huỳnh Mai Trác

Đọc nhiều nhất Bản in 31.05.2007. 05:11