Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 10/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Ngày 24 tháng 4: Kính Thánh Fidelis

§ Phó Tế J.B. Huỳnh Mai Trác

VietCatholic News (24/04/2006) -- Mark Rey lấy tên là Fidelis khi ngài vào tu dòng Phanxicô lúc đã 35 tuổi. Ngài sinh tại Souabe nước Ðúc. Ngài theo học triết và luật tại Ðai Học Freiburg. Ngài là một luật sư danh tiếng ở Colmar, nhưng ngài quyết xa lánh thế gian dâng mình cho Chúa.

“Tôi muốn từ đây sống một cuộc đời nghèo khó, trong trắng và vâng phục, chịu đau khổ và chịu bách hại, ăn năn đền tội, và sống khiêm nhường. Mẹ tôi sinh tôi ra trần truồng và hôm nay tôi cũng muốn trút bỏ tất cả để phú thác thân mình trong tay Chúa.”

Cha Fidelis là Bề trên của nhiều hội đoàn. Ngài dùng tài hùng biện để đi rao giảng Tin Mừng và cải hóa những người thệ phản. Ngài đã nhận một sứ vụ mạo hiểm là đi thuyết phục những người thệ phản trở về với Giáo Hội do đó mà ngài đã tử vì đạo. Trong thời kỳ này, có nhiều Kitô hữu nhân danh là trung thành với Chúa Kitô đã không ngần ngại giết hại anh em mình. Giữa những thảm kịch làm chia rẽ Giáo Hội, cha Fidelis được Tòa Thánh Roma cử đến các nước đang có phong trào thệ phản, thuyết phục họ trở lại với đức tin Công giáo.

Cha Fidelis đã thấy trước cuộc tử đạo của mình nên khi từ gỉa anh em ngài nói : “Anh em sẽ không còn thấy tôi trở về; tôi ra đi để được chết hòng bảo vệ đức tin.” Ngài rất thành công trong công cuộc lôi kéo những kẻ lầm đường trở về với Giáo Hội nhưng kẻ thù quyết tâm trừ khử ngài. Trong vùng Grisons, nhiều người Công giáo đã theo những nhóm thệ phản chống lại triều đình nhà vua nước Áo. Nhóm này nghi cha Fidelis theo chính quyền nên chúng đã tấn công nhà thờ và xông vào giết cha Fidelis khi ngài còn đang dâng lễ. Ðó là ngày 24 tháng 4 năm 1622. Ngài được chôn cất trong nhà thờ chánh tòa Coire.

Phó Tế J.B. Huỳnh Mai Trác

Đọc nhiều nhất Bản in 31.05.2007. 00:01