Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 10/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Ngày 23 tháng 7: Kính Thánh Bridget ở Thụy Điển

§ Phó Tế J.B. Huỳnh Mai Trác

VietCatholic News (23/07/2005) -- Thánh Bridget là phu nhân của quan Tổng Trấn Ulf Gudmarsson. Bà có tám người con. Cùng với người chồng đạo đức công chính, bà có một đời sống rất thánh thiện và ý thức cao về trách nhiệm làm mẹ và về đời sống xã hội.

Hai vợ chồng bà đã làm một cuộc hành hương ở Compostelle, nhưng lúc trở về thì chồng bà qua đời. Trở thành góa bụa bà chú trọng về cầu nguyện và chiêm niệm nên bà có những thi kiến về cuộc Khổ nạn của Chúa Giêsu Kitô. Cùng một lúc bà nhận được ánh sáng nhiệm mầu về những biến chuyển thời cuộc của Âu châu thời bây giờ.

Một trong những thị kiến thần bí là cuộc dàn hòa của bà giữa vua nước Pháp và vua nước Anh. Năm 1350, bà đến Roma trong cuộc hành hương Năm Thánh. Bà đã ở lại đó cho đến hết đời. Sống trong nghèo đói tự nguyrện, học hỏi và cầu nguyện liên lỉ, bà đã thành lập một dòng tu và được sự chấp thuận và khuyến khích của Đức Giáo Hoàng.

Người con gái của bà là thánh Catherine là Mẹ Bề trên tiên khởi. Sau cuộc hành hương ở Đất Thánh cùng với Catherine, bà qua đời ở Roma vào ngày 23 tháng 7 năm 1373.

Hài cốt của thánh Bridget được mang về xứ Thụy Điển đăt tại thành phố Vadsténa. Những thị kiến của thánh Bridget là những thần bí do lòng yêu mến Chúa và trí tưởng tượng phong phú.

Thánh Bridget cùng thánh Catherine ở Sienna và thánh Edith Stein được Đức Giáo Hoàng Gioan Phao Lồ II tuyên xưng vào ngày 1 tháng 10 năm 1999 là những Đấng Bảo Trợ của lục địa Âu Châu.

Phó Tế J.B. Huỳnh Mai Trác

Đọc nhiều nhất Bản in 31.05.2007. 05:27