Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 10/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Ngày 23 tháng 3: Kính Thánh Turibius Mongrovejo

§ Phó Tế J.B. Huỳnh Mai Trác

VietCatholic News (23/03/2006) -- Thánh Turibius là đấng hiển thánh đầu tiên của Tân Thế giới. Ngài sinh trưởng tại Tây Ban Nha vào năm 1538. Ngài là giáo sư luật và là chánh án của Tòa án tôn giáo. Ngài rất đổi ngạc nhiên khi đưọc bổ nhiệm làm Tổng Giám mục Lima ở Peru. Ngài phản đối việc bổ nhiệm trái với giáo luật vì ngài là một giáo dân. Tuy vậy, sau khi đã ưng thuận thì ngài được lãnh nhận chức thánh linh mục và tiếp theo là được truyền chức Giám mục. Sau đó ngài đưọc gởi lên tàu để đi ngay đến nhiệm sở ở Lima vào năm 1581.

Đến Lima, ngài nhận thấy công việc rất nhiều khó khăn và đầy thử thách. Đó là một giáo phận rất rộng lớn, rừng núi bao la, đường sá đi lại còn thô sơ rất khó khăn, hàng giáo sĩ địa phương, một số lớn thì kém hăng hái và hư hỏng. Những người Tây Ban nha đến khai khẩn tuy mang danh là người Công giáo nhưng lòng sùng kính của họ hướng về vàng bạc hơn là đạo giáo. Người dân bản xứ thì bị ngược đãi và bị khai thác dã man.

Thánh Turibius đã cải tổ mọi việc với các biện pháp cứng rắn. Ngài thường xuyên đi thăm viếng mục vụ trong giáo phận. Ngài sửa sai mọi lạm dụng của hàng giáo sĩ địa phương và thành lập một chủng viện để đào tạo các linh mục bản xứ.

Ngài cương quyết và mạnh dạn lên án những bất công xã hôi thời bây giờ, ngài hăng hái giúp đỡ những người nghèo và bênh vực dân bản xứ trước những bất công của bọn thực dân. Ngài học hỏi tiếng nói địa phương để giảng dạy giáo lý và Phúc Âm. Ngài muốn các giáo sĩ của ngài phải tỏ ra là những Kitô hữu chân chính chứ không phải là những là những thực dân chỉ mang danh xưng là Công giáo.

Lòng yêu thương và cách cư xử hiền hòa của ngài với dân bản xứ làm cho những người có quyền hành thù ghét. Chúng đặt điều bêu xấu và dèm pha ngài. Chúng làm kiến nghị xin Tòa Thánh bổ nhiệm một Giám mục khác thay thế ngài. Nhưng chúng đã không làm gì được ngài vì dân chúng ái mộ và kính trọng. Các đấng thánh như thánh Martin de Porres và thánh nữ Rose ở Lima đều đã được ngài làm phép Thêm sức..

Thánh Turibius qua đời ngày 23 tháng 3 năm 1606 và được tôn phong hiển thánh vào năm 1726.

Phó Tế J.B. Huỳnh Mai Trác

Đọc nhiều nhất Bản in 31.05.2007. 00:01