Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 10/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Ngày 22 tháng 9: Kính Thánh Maurice và Đồng Bạn Tử Đạo

§ Phó Tế J.B. Huỳnh Mai Trác

VietCatholic News (22/09/2005) -- Một đội quân viễn chinh La Mã được tuyển chọn tại Thebes xứ Ai cập gồm toàn là Kitô hữu. Vào năm 287 đạo quân này được gởi tới xứ Gaule (bây giờ là nước Pháp) để đánh dẹp quân phiến loạn. Khi đạo quân này đến Martigny gần hồ Geneva thì được lệnh cùng với các đoàn quân viễn chinh khác dâng cúng các thần La Mã trước khi ra trận. Đoàn quân ở Thebes đã từ chối dâng cúng. Viên tướng chỉ huy ra lệnh bắt thăm theo thập phân cứ mười người chọn một đem đi xử trảm. Một lần nữa đoàn quân ở Thebes vẫn không tuân hành mệnh lệnh.

Trong Sách “ Cuộc đời các Thánh” kể lại thánh Maurice đã thay mặt cho binh lính thuộc quyền nói lên nguyện vọng như sau:

“ Chúng tôi là binh đội của Hoàng đế nhưng chúng tôi cũng là người của Thiên Chúa thật. Chúng tôi vâng phục mệnh lệnh của cấp chỉ huy nhưng chúng tôi thể từ chối Thiên Chúa là Đấng Tạo Hóa và Chủ của muôn loài dù bị các người từ chối. Những gì không đi ngược lại những luật lệ của Thiên Chúa thì chúng tôi vâng phục, điều đó chúng tôi đã thực hành bấy lâu nay. Chúng tôi sẵn sàng chiến đấu chống kẻ thù nhưng cương quyết không dính máu của người vô tội. Chúng tôi đã thề hứa với Thiên Chúa trước khi thề hứa với Hoàng đế, nếu chúng tôi không trung thành với Thiên Chúa thì làm sao chúng tôi có thể trung thành với Hoàng đế. Ngài ra lệnh cho tôi chọn một trong mười người anh em chúng tôi để đem đi giết. Chúng tôi không thi hành vì chúng tôi tất cả đều là Kitô hữu, chúng tôi tuyên xưng một Thiên Chúa là Cha tất cả mọi loài và Chúa Giêsu Kitô là Đấng Cứu Chuộc. Chúng tôi có khí giới nhưng chúng tôi không nổi loạn vì chúng tôi muốn được chết vì đức tin hơn là sống trong tội lỗi.”

Theo như lời truyền tụng thì tất cả đoàn quân gồm sáu ngàn sáu trăm người đều bị giết chết mà không hề chống cự. Có nhiều binh lính dù ngoại đạo đã cương quyết không tuân lệnh giết đoàn quân vô tội nên họ cũng bị cùng chung số phận với những anh hùng tử đạo.

Phó Tế J.B. Huỳnh Mai Trác

Đọc nhiều nhất Bản in 31.05.2007. 06:17