Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 10/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Ngày 22 tháng 10: Kính Thánh Salome

§ Phó Tế J.B. Huỳnh Mai Trác

VietCatholic News (22/10/2005) -- Thánh Salome là vợ của ông Zêbêdê, người đánh cá xứ Galilê, và là mẹ của các thánh tông đồ Giacôbê và Gioan.

Với nữ thánh Maria Magdalêna, và nhiều phụ nữ khác là những người phụ nữ thánh thiện ở Jerusalem. Họ đã đi theo Chúa Kitô, chia sẻ tiền của và phục vụ Chúa. Bà đã đi theo Chúa Giêsu đến Jerusalem trong ngày lễ Vượt Qua và theo chân Chúa trong cuộc Chúa chịu khổ nạn, đi theo đến tận đồi Calvariô và ở lại với Chúa cho đến lúc Chúa thở hơi thở cuối cùng trên cây Thánh Giá.

Khi qua ngày Sabbát, bà mang mộc hương đến tẩm liệm xác Chúa và đến sáng ngày Chúa Nhật hôm sau, vừa tảng sáng bà đã vội vã cùng các phụ nữ bạn chạy đến mộ Chúa nhưng các bà đã tìm thấy mộ trống không, và chính thánh Salome là một trong những người đầu tiên được biết Chúa đã Sống lại.

Theo nhiều truyền thuyết thì bà đã rời xứ Palestine đi theo thánh Giacôbê trong các cuộc đi rao truyền Tin Mừng và cuối cùng đã qua đời ở Tây Ban Nha. Hãy bỏ qua những lời truyền tụng nhưng hãy chú ý đến lời Chúa khi nói với người mẹ đầy tham vọng về những đứa con của mình như tất cả mọi người mẹ mong muốn ước mơ về sự nghiệp của con cái mình.

“Bây giờ bà mẹ của các con ông Zêbêđê đến gặp Chúa Giêsu, có các con bà đi theo; bà bái lạy và kêu xin Chúa một điều. Chúa hỏi bà:”Bà muốn gì? Bà thưa: “Xin Thầy truyền cho hai con tôi đây, một người ngồi bên hữu, một người bên tả Thầy trong Nước Thầy”. Chúa Giêsu bảo: “Các ngươi không biết các ngươi xin gì! Các ngươi có uống nổi chén Thầy sắp uống không? Bà đáp: “Thưa uống nổi.” Chúa Giêsu bảo: “Chén của Thầy các ngươi sẽ uống, còn việc ngồi bên hữu bên tả Thầy thì Thầy không có quyền cho; Cha Thầy chuẩn bị cho ai thì kẻ ấy mới được.”

Phó Tế J.B. Huỳnh Mai Trác

Đọc nhiều nhất Bản in 31.05.2007. 06:43