Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 10/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Ngày 22 tháng 1: Kính Thánh Vincent Saragossa

§ Phó Tế J.B. Huỳnh Mai Trác

VietCatholic News (22/01/2006) -- Thánh Vincent là một Thầy Phó Tế tử đạo được tôn kính đặt biệt trong Giáo Hội Roma. Thầy sinh trưởng ở Huesca và được Ðức Giám mục Valerius phong chức Phó Tế. Ðức Giám mục già yếu nên khó khăn trong việc thuyết giảng và giao trọng trách này cho Thầy Vincent.

Thầy có tài hùng biện nên được nhiều người biết đến. Khi Hoàng đế Diocletian ra lệnh bắt bớ và bách hại người Kitô hữu thì Ðức Giám mục Valerius và thầy là những người bị bắt trước tiên. Quan quân điệu các ngài đến trước quan Tổng trấn Dacian.

Chúng tra hỏi và dọa dẫm Ðức Valerius trước tiên. Cụ già Valerius trình bày một cách khó khăn và tự nhiên ngưng bặt, chúng mừng rở và nghĩ rằng ngài ưng thuận bỏ đạo. Nhưng thầy Vincent dứng lên ngay, trả lời hộ cho Ðức Giám mục. Ðức Valerius nói với Vincent: “Này con, cha cho phép con được thay mặt cha làm chứng về đức tin của chúng ta như cha đã cho phép con rao giảng Tin Mừng thay cha.” Và thầy Vincent đã hùng hồn làm chứng đức tin và sẳn sàng chấp nhận mọi cực hình để tỏ lòng trung tín với Chúa Kitô và Giáo Hội.

Dacian tức giận vì thầy Vincent đã làm tan vở hy vọng của chúng, liền đem thầy đi đánh đập và tra tấn. Dacian ra lệnh dùng móc câu mà xé thịt từng mảnh rồi đem nướng trên than hồng và cho phép bọn lý hình dùng mọi thứ cực hình để tăng đau đớn cho thầy Vincent. Dacian hy vọng muốn nhìn thấy thầy tỏ ra sợ hải và yếu hèn trước sự chết nhưng chúng đã thất bại vì thầy không hề nao núng mà còn tỏ ra vui mừng vì dược chết vì Chúa.

Thầy Vincent chấp nhận mọi đau khổ, miệng luôn hát thánh vịnh ca ngợi Thiên Chúa cho đến hơi thở cuối cùng.

Phó Tế J.B. Huỳnh Mai Trác

Đọc nhiều nhất Bản in 31.05.2007. 00:00