Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 7/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Ngày 21 tháng 8: Kính Thánh Pius X

§ Phó Tế J.B. Huỳnh Mai Trác

VietCatholic News (20/08/2005) -- Thánh Pius X xuất thân từ một gia đình bình dân sinh sống tại Venetie nước Ý. Tên thật là Joseph Sarto. Ngài là biểu tượng cho đức tính bình dị mộc mạc nhưng cương quyết ngay thẳng: “Tất cả đều được đổi mới trong Chúa Kitô”.

Ngài đi cùng mọi nấc thang của đời người giáo sĩ: từ làm cha sở, rồi Giám mục Mantoue, đến Hồng Y Tổng Giám mục Venise, cuối cùng Giáo Hoàng năm 1903.

Đây là một thời kỳ rất khó khăn, có nhiều thay đổi trong xã hội. Đầu thế kỷ 20 tại nhiều nước ở Âu châu có những đạo luật phân biệt luật đạo và luật đời, nên đã gây ra những khó khăn giữa tôn giáo và chính trị.

Thánh Pius X bị mang tiếng là bảo thủ khi ngài quyết liệt lên án những linh mục cấp tiến chạy theo chủ nghĩa tân thời đồng hóa Kitô giáo với hệ thống chính trị được gọi là dân chủ và dân tộc. Ngài cương cương quyết lèo lái Giáo Hội đi đúng đường lối bằng cách canh tân phụng vụ và đào sâu giáo lý Công giáo. Ngài tôn phong thánh Curé d’Ars như một biểu tượng và gương mẫu cho các linh mục và hàng giáo sĩ.

“Đời sống tôn giáo và xã hội phải luôn là một học hỏi nghiên cứu để đạt đến vẻ cao đẹp của Chúa Kitô, để nâng cao nhân phẩm và đem thế giới trở về khái niệm ban đầu là hòa hợp, hoà giải và hòa bình.”

Phó Tế J.B. Huỳnh Mai Trác

Đọc nhiều nhất Bản in 31.05.2007. 05:51