Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 10/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Ngày 21 tháng 7: Kính Thánh Lawrence Brindisi

§ Phó Tế J.B. Huỳnh Mai Trác

VietCatholic News (21/07/2005) -- Thánh Lawrence Brindisi là người Ý ở vào thế kỷ XVI. Ngài là một linh mục dòng Phanxicô Capuchin. Ngài là một nhà thuyết pháp và một nhà ngoại giao tài ba vì ngài nói và viết thông thạo được nhiều thứ tiếng như Pháp, Đức, Do thái, Hy lạp và Tây Ban Nha.

Các Đức Giáo Hoàng Clement VIII và Phao lồ V đã gởi ngài đi truyền giáo và ủy thác các sứ vụ ngoại giao khắp các nước ở Âu châu. Đến đâu ngài cũng thành lập những tu viện và hăng say dùng tài năng của mình thuyết phục những người Tin lành và các nhóm lạc giáo trở về với Giáo Hội Công giáo.

Ngài cũng đã giúp các vua chúa thời bây giờ đoàn kết và tổ chức những đoàn quân chống lại quân Hồi giáo Thổ nhỉ kỳ đang hoành hành đánh phá ở Hung gia lợi.

Thánh Lawrence đã viết nhiều tác phẩm thần học bằng nhiều thứ tiếng dựa trên Kinh Thánh mà biện luận với người Do thái và tín đồ Lutheran.

Cuộc đời trần thế năng động của ngài chấm dứt tại Lisbone ngày 22 tháng 7 năm 1619 trong khi thực thi sứ mạng hòa giải với các nhóm Tin lành. Ngài được phong thánh năm 1881 và được Đức Giáo Hoàng Gioan XXIII tuyên xưng là Tiến Sĩ Hội Thánh vào năm 1959.

Phó Tế J.B. Huỳnh Mai Trác

Đọc nhiều nhất Bản in 31.05.2007. 05:25