Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 10/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Ngày 21 tháng 2: Kính Thánh Phêrô Damian

§ Phó Tế J.B. Huỳnh Mai Trác

VietCatholic News (21/02/2006) -- Ðược tuyên dương là Tiến sĩ của Giáo Hội, thánh Damian có một thời thơ ấu rất khốn khổ. Sinh trong một gia đình nghèo khó, mồ côi cha từ thuở nhỏ nên phải đi chăn heo để kiếm sống. May nhờ được một người anh thương yêu đem về nuôi cho ăn học.

Nhờ thông minh và hiếu học, Damian rất thành công trong việc học hành và trở thành giáo sư dạy học tại Parme và Ravenne. Ðến năm 28 tuổi Damian xin vào tu Dòng Camadules và tám năm sau thì được đặt làm viện trưởng tu viện Fonte-Avello.

Sự khôn ngoan và thánh thiện của Damian đã loan truyền đến Roma, Ðức Giáo Hoàng Gregory VI bổ nhiệm Damian làm Giám mục Ostia rồi Hồng Y dù Damian không hề ham muốn. Tại Giáo triều, Damian đã hăng hái chống lại sức mạnh của sự dữ đang gặm mòn Giáo Hội thời bây giờ.

Ý chí sắt đá và lòng tin nhiệt thành, thánh nhân lại được sự tin cậy của Ðức Giáo Hoàng Etienne IX kế vị Ðức Gregory, nên quyết tâm cải tổ Giáo Hội mặc dù bị nhiều giáo chủ chống đối.

Thánh Damian được gởi đi giải quyết những vấn đề quan trọng của Giáo Hội tại Ý, Pháp và Ðức. Ðến đâu thánh Damian cũng hết lòng khuyến khích cải tổ cho hợp với tinh thần giáo huấn của Giáo Hội.

Thánh Damian đã để lại một số sách vỡ đáng kể. Ngài đã viết hơn 200 lá thư, một số bài thuyết pháp, thi phú và hạnh các thánh. Sau những năm bôn ba làm mục vụ ngài trở về làm một tu sĩ thường trong tu viện Fonte-Avello và cuối cùng đến năm 83 tuổi đã về với Chúa trong an bình ngày 22 tháng 2 năm 1072.

Phó Tế J.B. Huỳnh Mai Trác

Đọc nhiều nhất Bản in 31.05.2007. 00:00