Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 10/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Ngày 20 tháng 6: Kính Thánh Nicolas Cabasilas

§ Phó Tế J.B. Huỳnh Mai Trác

VietCatholic News (20/06/2005) -- Từ thưở thiếu thời thánh Nicolas Cabasilas theo học với một đồ đệ của thánh Gregory Palamas và thường xuyên đến tham dự những buổi thảo luận về Chúa Giêsu và cầu nguyện chung với các đồng bạn ở Thessalonica. Sau đó thì Nicolas đến theo học tại Trường Triết học ở Constantinople. Tuy vậy Nicolas cũng rất chú trọng đến các vấn đề xã hội và chính trị của thời bây giờ. Khi có cuộc nội chiến ở Thessalonica chống lại chính quyền của nhà vua thì Nicolas đã may mắn thoát chết.

Một thời gian sau đó thì Nicolas tuyên bố thành lập một Ủy Ban Liên Hiệp với Giáo Hội Roma, hợp tác trong các vấn để tín lý. Cuộc nội chiến lại tiếp tục và thánh Nicolas đã từ chối mọi chức vụ chính trị và đến trú ngụ tại Constantinople dành thì giờ để cầu nguyện và viết sách. Hai cuốn sách quang trọng là “Giải thích về Phụng vụ thánh” và “Cuộc đời của Chúa Giêsu”. Thánh Nicolas giải thích là đời sống linh thiêng của người Kitô hữu là phải hướng đến sự thánh thiện trong sự kết hợp mật thiết với Chúa Giêsu Kitô.

“Đây thật là những mầu nhiệm cao cả! Thần trí và ý chí của Chúa Kitô được kếp hợp với thần trí và ý chí của chúng ta, cũng như thân thể của Chúa được kết hợp với thân xác của chúng ta, như máu của Chúa cũng được hòa lẫn với máu của chúng ta, những người Kitô hữu! Thần trí chúng ta sẽ được biến đổi khi thần trí của Chúa ở trong chúng ta! Và ý chí của chúng ta sẽ trở thành tốt đẹp vững mạnh dường bao khi được ý chí của Chúa ngự trị”. (Thánh Nicolas Cabasilas - Đời sống trong Chúa Kitô)

Phó Tế J.B. Huỳnh Mai Trác

Đọc nhiều nhất Bản in 31.05.2007. 05:07