Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 10/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Ngày 20 tháng 2: Kính Thánh Eucherius

§ Phó Tế J.B. Huỳnh Mai Trác

VietCatholic News (20/02/2006) -- Thánh Eucherius sinh tại Orléans, nước Pháp. Mẹ ngài là một mệnh phụ đạo đức và thánh thiện, cha đỡ đầu là Ðức Giám mục Autun. Ngài bắt đầu đi học từ năm bảy tuổi. Các thánh thư gởi tín hữu của thánh Phao lồ Tông đồ là nguồn cảm hứng và suy niệm của ngài. “Mọi sự ở thế gian này sẽ qua đi” (1Cor, 7,31) và “Sự khôn ngoan ở thế gian đối với Thiên Chúa là một sự điên rồ” (1Cor,3,19). Những câu từ các thánh thư này là đề tài cho thánh nhân suy niệm và quyết định theo ơn gọi tu trì. Ngài vào tu tại tu viện Jumièges, ở xứ Normandie và đã ở đó trong bảy năm.

Khi chú của ngài là Ðức Giám mục Orléans qua đời, hàng giáo sĩ và các tín hữu xin quan Tể Tướng Charles Martel đặt thánh Eucherius lên kế vị. Quan Tể tướng ra lệnh cho một viên quan đến Jumièges mời nhưng nếu thánh nhân không chịu về Orléans thì có thể dùng sức mạnh.

Thánh Eucherius đã cưỡng lại lệnh nhưng vô hiệu quả. Ngài đã khóc và nói với các bạn đồng tu “Hởi các bạn, tôi phải trở về thế gian và đi vào nanh vuốt của quỷ dữ.” Phải chăng đây là con đường mà ngài phải đi qua.

Khi Charles Martel đi đánh dẹp quân Saracens, ông đã lấy tiền của Giáo Hội để chi dụng và trả cho những người theo phe của ông. Thánh Eucherius đã phản đối công khai sự lạm dụng của Charles Martel. Ông này nghĩ là những điều thánh Eucherius chỉ trích sẽ làm hại cho địa vị của ông nên sau khi thắng trận ở Poitiers trở về đi ngang qua Orléans, ông ra lệnh cho thánh Eucherius theo ông về Paris. Sau đó ông đày thánh nhân đến Cologne. Khi ngài đến Cologne thì được mọi người đón tiếp nồng hậu, nên Charles Martel ra lệnh là đưa đến giam lỏng tại lâu đài Liège để tránh mọi phiền phức sau này.

Cuối cùng ngài được toại nguyện là được trở về tu trong tu viện Saint Trond. Ở đó ngài đêm ngày cầu nguyện ăn chay hảm mình trong sáu năm trước khi từ giả cuộc đời.

Phó Tế J.B. Huỳnh Mai Trác

Đọc nhiều nhất Bản in 31.05.2007. 00:00