Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 10/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Ngày 19 tháng 8: Kính Thánh Gioan Eudes

§ Phó Tế J.B. Huỳnh Mai Trác

VietCatholic News (19/08/2005) -- Thánh Gioan sống trong thời kỳ mà nước Pháp đang trên đà thế tục hóa, đạo đức suy đồi. Dân chúng thì một số tin tưởng “nhảm nhí vào những dị đoan yêu thuật”; còn giới thượng lưu thì “sống buông thả theo dục vọng làm những gướng xấu; giới giáo sĩ một số không sống theo đường lối Phúc Âm mà sống theo thế tục sẵn sàng bỏ chạy “ khi đàn chiên hư hỏng bởi các loại dịch tả thể xác cũng như tinh thần…!”

Nhằm sửa đổi các tệ đoan trên, thánh Gioan dùng tài hùng biện cũng như tài tổ chức thành lập những “mục vụ giáo xứ” trong các tỉnh của nước Pháp và lan cả đến triều đình vua Louis XIV. Để dành thì giờ trọn vẹn vào công việc, thánh Gioan đã rời Hội Dòng Thuyết giáo và thành lập tại Caen “Tu hội Chúa Giêsu và Mẹ Maria” (còn gọi là các Cha eudistes). Ngoài việc rao truyền Phúc Âm, tu hội thành lập nhiều chủng viện để đào tạo những linh mục có khả năng và thánh thiện.

Vào năm 1642, thánh Gioan cũng thành lập “Tu viện Đức Bà Bác Ái” mà các nữ tu ngoài những công việc bác ái như giúp đỡ bệnh nhân, người nghèo đói còn đặc biệt chú trọng đến việc cải tạo hoàn lương các cô gái điếm. Mọi công việc đều hướng về lòng yêu thương bao la của Mẹ Maria và lòng xót thương vô biên của Chúa Giêsu Kitô.

Thánh Gioan đã từ chối không nhận chức vụ Bề Trên Tổng Quyền. Làm việc không hề biết mệt mỏi, ngài đã từ giả cuộc đời về an nghỉ trong Chúa lúc 69 tuổi vào năm 1680.

“Con ước ao mọi sự vẫn tốt đẹp mãi như thủa ban đầu, trong hài hòa thiên nhiên, trong ân sủng và vinh quang, lời cầu kinh sau đây vẫn được lập lại mãi mãi không bao giờ chấm dứt: “Ôi Chúa Giêsu, con yêu mến Chúa…, con yêu mến Chúa…!” (Lời kinh cầu của thánh Gioan Eudes).

Phó Tế J.B. Huỳnh Mai Trác

Đọc nhiều nhất Bản in 31.05.2007. 05:49