Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 10/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Ngày 19 tháng 12: Kính Chân phước Urban V

§ Phó Tế J.B. Huỳnh Mai Trác

VietCatholic News (19/12/2005) -- Chân phước Urban V sinh tại Languedoc, nước Pháp năm 1310, lên ngôi Giáo Hoàng năm 1362, từ trần tại Avignon ngày 19 tháng 12 năm 1370, dược Ðức Giáo Hoàng Pius IX phong Chân phước ngày 10 tháng 3 năm 1870.

Ngài theo học triết lý, văn chương và luật học tại Ðại học Montpellier và Toulouse. Sau đó ngài làm giáo sư dạy luật Giáo Hội tại bốn Ðại học danh tiếng Montpellier, Toulouse, Avignon và Paris. Ðời sống tu trì Dòng Benedictin đã thu hút ngài nên ngài xin gia nhập dòng tu này và chịu chức linh mục. Nụ cười hiền hậu gây được nhiều cảm tình với mọi người cũng như bằng cấp mở rộng con đường tương lai.

Năm 1352 Ðức Giáo Hoàng Clement VI đặt ngài làm Viện trưởng Tu viện St Germain và chín năm sau thì Ðức Giáo Hoàng Innocent VI bổ nhiệm ngài làm cố vấn và linh hướng cho Nữ Hoàng Joanna ở Naples. Trong thời gian này thì xẩy ra những tranh chấp giữa các vua chúa ở Âu châu, ngài được Ðức Giáo Hoàng gởi đi làm Ðặc sứ hòa giải. Trong lúc ấy vào ngày 28 tháng 9 thì Ðức Gíao Hoàng Innocent VI băng hà, ngài được bầu lên ngôi Giáo hoàng dù khi ấy ngài chưa phải là Hồng Y.

Ngài liền cải tổ lại Giáo Hội, mở thêm nhiều Ðại Học, cấp nhiều học bổng, khuyến khích học vấn vì ngài quan niệm: “Tội lỗi đầu tiên là sự ngu dốt!” Ngài cải tổ lại các giáo xứ và các tu viện. Ngài cũng gặp nhiều chống đối, và cuộc chiến chống quân Hồi giáo Thổ nhỉ kỳ đã không thành công.

Trong hơn 50 năm Giáo Triều được đóng đô tại Avignon, nước Pháp, nhưng năm 1366 ngài muốn dời về Roma mặc dù triều đình nước Pháp và các Hồng y chống đối.

Khi trở về Roma, ngài lại phải xây đựng lại những đổ nát, cải tổ một lần nữa, nhưng lần này thì gặp quá nhiều khó khăn. Ngài kết án những giáo sĩ dùng địa vị của mình để làm giàu. Ngài là người thuộc dòng tu nên có đời sống đạm bạc nên cũng gây khó chịu cho những tùy tùng và vua chúa. Quá nhiều chống đối, Ngài lại phải trở về lại Avignon và chỉ bốn tháng sau ngài qua đời.

Khi ngài bị bệnh ngài đã rời dinh Giáo Hoàng và đi đến nhà anh của ngài ở trên đồi gần đó. Ngài bảo người nhà hãy mở rộng cửa để đón những người dân quê chung quanh vùng đến từ biệt ngài vì ngài muốn chết như một người ngoan đạo bình dân.

Phó Tế J.B. Huỳnh Mai Trác

Đọc nhiều nhất Bản in 31.05.2007. 07:03