Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 10/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Ngày 18 tháng 10: Kính Thánh Luca, Thánh sử

§ Phó Tế J.B. Huỳnh Mai Trác

VietCatholic News (18/10/2005) -- Thánh Luca là tác giả của một trong Bốn Sách Phúc Âm và Sách Công Vụ Tông đồ. Tham khảo các thư của thánh Phao lồ thì được biết ngài là một người Kitô hữu trở lại và đã tháp tùng thánh Phao lồ trong các cuộc hành trình đi rao giảng Tin Mừng. Trong lúc thánh Phao lồ bị tù, thánh Luca đã đến giúp đỡ và thăm viếng cho đến những ngày cuối cùng.

Trong thư gởi cho các tín hữu thành Côlôxê thánh Phao lồ có nhắc đến “Luca, người y sĩ yêu mến, điều này cho biết Luca là một thầy thuốc. Đìều này nói lên cá tính của Luca khi ngài mô tả rất chi tiết các thứ bệnh và hoàn cảnh được Chúa Kitô chữa lành. Nhưng đối với nhà nghiên cứu Kinh Thánh Josehp Donders nhận xét thì thánh Luca muốn giải thích là Chúa Giêsu không chỉ chữa lành bệnh tật mà còn là “Đấng chữa lành thế gian đổ vỡ.”

Phúc Âm thánh Luca chú trọng đến người nghèo, những người bị bỏ quên, đàn bà và những người bị gạt ra bên lề xã hội.Tường thuật về Giáng sinh, với những chi tiết về Đức Bà Maria, nhấn mạnh đến sự khiêm tốn thấp kém trong sự hạ sinh Chúa Giêsu và đem lại niềm hy vọng cho những người khốn cùng.

Luca cũng kể lại khi Chúa minh định sứ vụ của Chúa trong hội đường ở Nazaret khi đọc bài trích từ sách Isaiah, “Thần khí của Thiên Chúa ở trên tôi, bởi vì Ngài đã xức dầu cho tôi để tôi rao giảng tin mừng cho những người nghèo khó,...tuyên bố tha thứ cho kẻ tù đày và chữa lành người mù, đem tự do lại cho người bị áp bức, tuyên xưng nhìn nhận năm của Thiên Chúa.”

Trong sách Luca, nói về các mối phúc thật, Chúa Giêsu tuyên xưng, “Phúc thay những người nghèo, nước Thiên Chúa là của họ.” Và cũng trong sách Luca chúng ta tìm thấy đoạn nói về dụ ngôn người giàu và người ăn xin nghèo nàn, Lazarus, diển tả hình ảnh liên hệ giữa lòng thương xót và công bình trong đời này và trong đời sau.

Qua sách Phúc Âm của thánh Luca mang một ý nghĩa rỏ ràng cho những phong trào từ thiện được gợi hứng từ sự nghèo khó của Chúa Kitô và sứ vụ của Ngài đối với người nghèo. Đìều đáng chú ý là Luca chưa bao giờ được gặp gỡ Chúa Giêsu. Tất cả sự hiểu biết về Chúa Giêsu là do các cọng đoàn Kitô hữu và lòng tin của họ về Chúa Sống lại và tất cả sức sống của các cọng đoàn được thuật lại trong sách Công Vụ Tông đồ.

Trong các thánh sử, thánh Luca có ý niệm sâu xa về sự hiện của Chúa vẫn tiếp tục trong lịch sử nhân loại. Bởi vậy câu chuyên không đừng lại ở việc Chúa sống lại nhưng vẫn tiếp tục cho đến ngày Chúa Thánh Thần Hiện Xuống và sự hiện diện của Chúa Giêsu trong sự sống của Giáo Hội và ở giữa thế gian. Câu chuyện được thánh Luca kể lại vẫn mãi sống động và vẫn mãi làm cho chúng ta say mê.

Phó Tế J.B. Huỳnh Mai Trác

Đọc nhiều nhất Bản in 31.05.2007. 06:39