Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 10/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Ngày 17 tháng 4: Kính Thánh Stephen Harding

§ Phó Tế J.B. Huỳnh Mai Trác

VietCatholic News (17/04/2006) -- Thánh Stephen Harding là một linh mục người Anh, sau khi đi thăm nước Ý, lúc trở về đã đi ngang qua xứ Bourgogne nước Pháp. Trên đường đi ngài nhìn thấy tu viện Molesme và ngài liền đến đó xin làm một tu sĩ.

Vào năm 1098, ngài rời khỏi tu viện Molesme với hai mươi tu sĩ trong đó có thánh Robert de Molesme, đi thành lập một tu viện mới cách tu viện này khoảng 100 cây số. Ðời sống và kỷ luật của tu viện mới này rất nghiêm ngặt, đây chính là một dòng khổ tu. Dòng Citô (Cistersian) ra đời và ngài trở thành Tu viện trưởng.

Khi ngài vừa đảm nhận trách vụ này thì thánh Bernard và ba mươi đồng môn đến gia nhập (năm 1112). Tu viện này trở nên đông đảo và được cải tổ hết chu đáo và dòng khổ tu Citô đã lan tràn khắp Âu châu. Một tu sĩ đã viết về thánh Stephen Harding như sau: “Ðây là một con người thánh thiện, ai cũng có thể đến gần và luôn luôn vui vẽ hồn nhiên.”

“Tu sĩ là người không đặt hy vọng vào những điều chóng qua ở thế gian này, nhưng tìm kiếm tận đáy con tim Ðấng Tuyệt đối: Chỉ có Thiên Chúa là Ðấng vĩnh cữu và toàn hảo mà thôi.” (Ðức Phao lồ VI)

Phó Tế J.B. Huỳnh Mai Trác

Đọc nhiều nhất Bản in 31.05.2007. 00:01