Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 10/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Ngày 17 tháng 12: Kính Thánh Olympias

§ Phó Tế J.B. Huỳnh Mai Trác

VietCatholic News (17/12/2005) -- Thánh Olympias thuộc dòng dỏi quý tộc, giàu có, vợ của quan tổng trấn thành Constantinople. Sau khi chồng qua đời, bà còn trẻ nên tất cả tài sản được nhà vua Theodosius quản lý cho đến năm 30 tuổi. Trong thời gian đó có nhiều người quyền quý muốn kết hôn với bà, nhưng bà quyết liệt từ chối vì bà đã có ý nguyên dâng mình làm việc Chúa.

Ðến năm 391, nhà vua giao tài sản lại cho bà. Bà đã dùng tất cả tài sản giúp đỡ Giáo Hội Constantinophe dưới quyền lãnh đạo của thánh Gíáo Phụ Chrysostom. Dưới sự hướng dẫn của thánh Chrysostom, bà đã xây nhiều bệnh viện giúp những người đau ốm, lập những nhà nuôi trẻ mồ côi. Ðể tiến hành công việc từ thiện bà đã mời gọi những mệnh phụ và cùng với các bà đồng chí hướng thành lập những Hội Dòng Tu trì.

Vào năm 404, đồng bọn Arsacius tiếm chức Giáo Phụ Constantinople nhờ vào sự trợ giúp của Tổng trấn Optatus và chúng đã lưu đày thánh Chrysostom. Bà cương quyết phản đối và không thừa nhận Arsacius là Giáo Phụ. Ðồng bọn Arsacius nhờ Optatus giải tán các Hội Dòng mà bà đã lập ra và chấm dứt công việc từ thiện của bà. Chúng lưu đày bà đến Nicomedia.

Sau những năm cuối đời bà bị bệnh tật đau đớn, và bị ngược đãi nhưng bà vẫn tìm được niềm an uỉ và hy vọng nhờ vào những lời khuyên nhủ của Thánh Chrysostom qua thư từ. Hiện nay chúng ta có dược 17 bức thư mà thánh Chrysostom đã gởi cho bà với những lời khuyên nhủ và nâng đỡ tinh thần bà. Trong thư thánh nhân không hề than thân trách phận cũng như không than vãn hoàn cảnh khốn khổ của mình.

“Bà thực là anh hùng, một gương sáng cho những người chung quanh, bà thật là một người rất nhẫn nại và đầy ơn Chúa. Bà đã cầu nguyện và yêu thương những kẻ đã bách hại mình.”

Phó Tế J.B. Huỳnh Mai Trác

Đọc nhiều nhất Bản in 31.05.2007. 07:02