Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 10/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Ngày 17 tháng 1: Kính Thánh Anthony ẩn sĩ

§ Phó Tế J.B. Huỳnh Mai Trác

VietCatholic News (17/01/2006) -- Thánh Anthony là một thanh niên giàu có, sở hữu nhiều đất đai vùng Cao nguyên xứ Ai cập. Nhưng vấn đề cứu cánh của con người làm cho ngài thắc mắc và băn khoăn. Ngài nghiên cứu sách Công Vụ Tông đồ và nhận thấy các Cộng đồng Công giáo tiên khởi đã sống và làm việc chung với nhau làm cho ngài suy nghĩ.

Một hôm tham dự thánh lễ, ngài nghe đọc bài Tin Mừng nói về một người thanh niên giàu có. Ngài say sưa và nghĩ những lời đó là chính Chúa đang nói với ngài. Ngài đem tất cả của cải phân phát cho người nghèo và đến ở trong một đồn lính bỏ trống đã lâu, trong sa mạc Nitrie. Ở đó ngài bị ma quỷ quấy nhiễu trong 20 năm. Lúc thì chúng hiện ra như những thú dữ dọa nạt ngài, khi thì chúng hiện ra như những đàn bà dâm ô khêu gợi ngài. Ðó là những cơn cám dỗ thật ghê rợn và là những chiến đấu thật cam go.

Danh tiếng của ngài được loan truyền sâu rộng trong dân chúng nên nhiều thanh niên đã đến xin làm đệ tử. Ngài bắt đầu tổ chức một tu viện với một đời sống nhiệm nhặt, xa lánh thế gian, học hành, cầu nguyện liên tục và tự túc như đời sống của nhà tu ẩn sĩ. Bởi vậy ngài được xem như là “người cha của các bậc tu trì”(père des moines).

Ngài rất chuyên chú đến công việc của Giáo Hội; ngài đến Alexandria để đưa ra những lý thuyết giúp đánh đổ tà thuyết của bọn Arians và của những người ngoại giáo. Ngoài những điều kỳ lạ trong cuộc đời ngài, ngài đã dạy dỗ các môn đệ của ngài: Hãy cố gắng đừng chiếm giữ một vật gì mà chúng ta không thể mang qua bên kia thế giới, mà chỉ những gì mà chúng ta có thể mang theo mà thôi, đó là lòng từ thiện, nhân ái và công chính …

Ðó là những thử thách chúng ta phải vượt qua và đó là những điều hữu ích cho chúng ta. Cố gắng vượt qua mọi cám dỗ và như vậy thì chúng ta mới được cứu rỗi. Trong sách của thánh Augustinô, ngài đã tuyên dương những gương tốt của thánh Anthony và là chứng nhân hùng hồn Ðức Tin của Giáo Hội Công giáo.

Phó Tế J.B. Huỳnh Mai Trác

Đọc nhiều nhất Bản in 31.05.2007. 00:00