Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 10/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Ngày 16 tháng 1: Kính Thánh Marcellus

§ Phó Tế J.B. Huỳnh Mai Trác

VietCatholic News (16/01/2006) -- Thánh Marcellus được bầu làm Giám mục thành Roma năm 308 trong lúc Giáo Hội đang ở trong giai đoạn khủng hoảng. Ðời sống linh thiêng của giáo dân và sinh hoạt của Giáo Hội nhiều lúc bị gián đoạn. Thêm vào đó có nhiều chia rẽ vì các phe phái, nhất là của nhóm lạc đạo Arians. Vì vậy có một số tín hữu kém đức tin đã lìa bỏ Giáo Hội và chối bỏ đạo khi bị bắt bớ tù đày.

Vừa đăng quang thì thánh Marcellus liền chỉnh đốn lại hàng giáo sĩ và cải tổ lại công việc của Giáo Hội. Ngài chia lãnh thổ Roma làm 25 gíao xứ, và mỗi giáo xứ có một linh mục chăm sóc. Công việc của mỗi linh mục được phân định rõ ràng: dạy dỗ giáo lý cho tân tòng, giúp đỡ giáo dân trong việc ăn năn đền tội, tống táng người chết và dâng lễ tôn kính các đấng tử đạo. Việc phận định Roma thành 25 giáo xứ vẫn tồn tại cho đến thế kỷ thứ bảy.

Thánh Marcellus gặp chống đối khi bắt buộc những người tội lỗi phải ăn năn đền tội công khai. Trong việc cải tổ ngài cũng gặp khó khăn vì các nhóm chống đối được Hoàng đế Maxentus bênh vực, vị vua này rất hung bạo và tàn ác đã bắt giam thánh Marcellus và đày ra khỏi Roma.

Khi vừa bị đưa khỏi Roma thì ngài từ trần và được mọi người tôn kính như một đấng thánh. Giáo triều của thánh Marcellus chỉ vỏn vẹn một năm sáu tháng nhưng đã đặt một nền tảng vững chắc cho Giáo Hội.

Theo truyền thuyết thì ngài bị bọn ngoại giáo bắt phải dâng hương tế thần của chúng nhưng ngài quyết liệt từ khước nên bị chúng giết chết. Nhưng theo sử sách thì chính Maxentus đã tức giận vì những cải tổ của ngài và những quyết liệt bài trừ bè phái lạc đạo tay chân của nhà vua.

Phó Tế J.B. Huỳnh Mai Trác

Đọc nhiều nhất Bản in 31.05.2007. 00:00