Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 10/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Ngày 15 tháng 9: Lễ Kính Đức Mẹ Sầu Bi

§ Phó Tế J.B. Huỳnh Mai Trác

VietCatholic News (15/09/2005) -- Ngày hôm qua chúng ta suy tôn Thánh Giá của Chúa Giêsu, hôm nay chúng ta kính nhớ lòng Từ Bi bao la của Đức Bà Maria, Mẹ của Chúa Giêsu: Mẹ dứng kề bên Thánh Gía trền đồi Calvary lúc Con của Mẹ đang trút hơi thở cuối cùng.

Trong Đền Thờ ở Jerusalem, tiên tri Simeon đã tiên báo cho người mẹ son trẻ khi đến hiến dâng con mình lên Thiên Chúa.

“Em bé này là cớ làm cho nhiều người Israel sa ngã hay được nâng lên và còn là dấu chỉ cho nhiều người chống đối nhau. Về phần Bà một lưỡi dáo sẽ đâm thâu qua lòng Bà.”

Đức Mẹ Sầu Bi, một nỗi niềm Đau Khổ khôn tả: “Hởi những người qua đường, hãy nhìm xem! Có ai có nổi thống khổ như tôi không? Tình mẫu tử cao cả tuôn trào bên chân Thánh Giá của Chúa Con. Mẹ đứng đó, “ Cùng chịu đau khổ vô biên với Chúa Con, cùng hiệp dâng làm của Lễ Hy sinh để cứu chuộc nhân loại với sự đồng thuận trong Yêu thương.”

Lòng Từ Bi cao cả của Mẹ Maria là ân sủng cần thiết cho chúng ta: Trong lời trăn trối cuối cùng, Chúa Giêsu đã ủy thác cho Đức Mẹ làm Mẹ của nhân loại. Chúa gởi gắm Mẹ mình cho thánh Gioan, người môn đệ yêu dấu đại diện cho chúng ta. Và người môn đệ yêu dấu đã đưa Đức Mẹ vế nhà mình, có nghĩa là về trong yêu thương và trong cuộc sống của mình.

Thật vậy, Đức Mẹ Sầu Bi là hình ảnh, là dấu chỉ hy vọng của Giáo Hội của Chúa Kitô, của Dân Chúa đang lê bước lữ hành trên con đường trần thế.

Phó Tế J.B. Huỳnh Mai Trác

Đọc nhiều nhất Bản in 31.05.2007. 06:12