Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 10/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Ngày 15 tháng 12: Kính Thánh Christiana

§ Phó Tế J.B. Huỳnh Mai Trác

VietCatholic News (15/12/2005) -- Theo như những lời truyền tụng thì thánh Christiana là một cô gái nô lệ, người đã truyền bá Tin Mừng cho toàn thể vương quốc Georgia. Bị bắt làm nô lệ và phục dịch cho nữ hoàng xứ Georgia, vì là một Kitô hữu nên người ta gọi Bà là Christiana và có khi gọi thân mật bằng tiếng xứ Georgia là “Nino”.

Cử chỉ nhân lành và đời sống đạo đức của Bà đã gây được lòng yêu mến của nữ hoàng và những người tùy tùng. Khi có ai hỏi thì Bà xưng danh là người Kitô hữu, yêu mến Chúa Kitô và là Ðức Chúa của Bà. Khi buồn phiền hay đau ốm thì họ thường đến nhờ Bà cầu xin ơn chữa lành cho họ. Bà đã nhân danh Chúa Kitô chữa lành bệnh cho nhiều người, chính nữ hoàng cũng được ơn lành bệnh. Nữ hoàng bèn đem việc này trình lên nhà vua và Bà một lần nữa nói tất cả phép lạ Bà thực hiện là uy quyền của Chúa Giêsu Kitô.

“Ðó không phải là tôi làm được, chính Chúa Kitô đã làm; Ngài là Con Thiên Chúa, Ðấng Tạo dựng nên Trời Ðất.”

Nhà vua và nữ hoàng yêu cầu Bà giải thích và hướng dẫn họ đến niềm tin Kitô giáo.

Việc trở lại theo Kitô giáo của nhà vua đã cải giáo toàn vương quốc Georgia. Nhà vua đã cầu xin Hoàng đế Constantine gởi các giáo sĩ đến dạy giáo lý cho toàn dân. Thánh Christiana được nhà vua giao trọng trách điều khiển xây dựng ngôi thánh đường đầu tiên trong vương quốc Georgia. Ðược trả tự do, thánh Christiana lui về sống ẩn dật tại miền núi, một nơi thanh vắng để sống nốt những ngày còn lại trong ăn chay hãm mình và cầu nguyện.

Phó Tế J.B. Huỳnh Mai Trác

Đọc nhiều nhất Bản in 31.05.2007. 07:00