Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 10/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Ngày 14 tháng 6: Kính Thánh Basil Cả

§ Phó Tế J.B. Huỳnh Mai Trác

VietCatholic News (14/06/2006) -- Thánh Basil sinh ra và lớn lên trong một gia đình gồm có nhiều đấng thánh. Basil được gởi đến học ở Caesarea, rồi Constantinople và Athens. Basil chuyên về triết học, luật học và khoa hùng biện. Ðến năm 30 tuổi, Basil như chợt tỉnh cơn mê, trở về với niềm tin đạo giáo. Basil đã viết: “Tôi mở lớn mắt nhìn mầu nhiệm chân lý Phúc Âm, lập tức tôi từ bỏ mọi vinh dự và tham vọng thế gian để tận hiến cuộc đời tôi lên Thiên Chúa.”

Basil bắt đầu đi thăm những tu viện ở Ai cập, vùng Ðất Thánh, Syria và Mesopotamia. Khi trở về thì thành lập một tu viện gần Caesarea. Basil đã sống trong tu viện này năm năm để có đủ thời gian viết lên những luật lệ cho tu viện. Luật lệ mới đã thay đổi cuộc sống của các tu sĩ; trước kia các tu sĩ sống xa với thế giới bên ngoài, thường hướng về đời sống khổ tu cá nhân. Basil nhấn mạnh đến đời sống cọng đồng. Tu viện là một cọng đồng lý tưởng, trong đó tình yêu Thiên Chúa và tình yêu đồng loại được học hỏi song song. Basil đã viết: “Ðời sống trong tu viện giữa cọng đồng anh em tu sĩ có thể so sánh như những toán lực sĩ tranh tài trong vận động trường…làm vinh dự cho đồng đội và xứ sở …Người tu sĩ là làm vinh danh Thiên Chúa bằng cách tuân theo các luật lệ của Thiên Chúa.”

Lại nữa Basil tin tưởng là đời sống của tu viện phải được hôi nhập vào Giáo Hội và xã hội. Thay vì sống lẽ loi một mình, phải mở rộng cửa đón tiếp mọi người, tu viện nên gồm có những nhà nuôi trẻ mồ côi và trường học; tu viện phải là một trung tâm xã hội ban phát lòng thương xót của Thiên Chúa. Ðối với thánh Basil, tu viện không chỉ là nơi đào tạo các tu sĩ của mình nên thánh mà còn cho cả cọng đồng rộng lớn nữa.

Ðể được phục vụ Giáo Hội có kết quả hơn, Basil xin lãnh nhận chức linh mục. Sau đó Basil chăm lo công việc tu viện và nhiệm vụ linh mục. Vào năm 370 Basil được bầu lên làm Giám mục Caeserea.Trong chức vụ mới Basil ngoài việc lo lắng mục vụ còn viết những bài giải thích về thần học. Basil hăng hái phổ biến về Thiên Chúa Ba Ngôi và đánh đổ lý thuyết sai lạc của nhóm Arians.

Vì được đào tạo như một luật sư và có tài hùng biện, Basil trở nên danh tiếng khi thuyết giảng và giải thích Kinh Thánh. Basil là người có tinh thần xã hội nên trong lúc có nạn đói, chính ngài đã tổ chức những cuộc phát chẩn và nhiều lúc đã tự tay mình phân phát thức ăn cho người nghèo. Basil cũng thành lập một bênh viện giúp đỡ người đau ốm, và luôn luôn nhắc nhở với giáo dân lời của Chúa Kitô “Ta đói khát ngươi đã cho Ta ăn uống”.

Basil còn đi xa hơn nữa trong việc bác ái, kêu gọi việc phân phối sự giàu có cho hợp lý và theo lẽ công bằng.

“Bạn từ chối giúp đỡ kẻ khác vì bạn cho là không đầy đủ với những cần thiết của đời sống bạn. Miệng bạn thì nói những lời cáo lỗi trên, nhưng trên tay bạn thì lấp lánh những chiếc nhẫn đắt tiền. Bạn là một kẻ nói dối!”

Thánh Basil qua đời năm 379 lúc 49 tuổi vì quá lao lực. Một thời gian ngắn sau thì được nhìn nhận như một đấng thánh và được tôn phong là Tiến sĩ Hội Thánh.

Đọc nhiều nhất Bản in 31.05.2007. 00:03