Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 10/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Ngày 14 tháng 1: Kính Thánh Saba

§ Phó Tế J.B. Huỳnh Mai Trác

VietCatholic News (14/01/2006) -- Thánh Saba là hoàng tử con vua Stephen I, người khai lập dòng họ nhà Nemanydes. Năm 17 tuổi thánh Saba đi tu và trở thành một đan sĩ trong tu viện trên núi Athos thuộc Hy lạp. Ðến năm 1196 khi cha ngài thoái vị và nhường ngôi lại cho con là Stephen II thì ngài cùng với cha sáng lập tu viện Khilandrai cho những đan sĩ người Serbs và giữ chức viện phụ.

Ngài trở về quê hương khi có tranh chấp giữa anh ngài là Stephen II và Vulkan. Thánh Saba đã mang theo nhiều đan sĩ về với ngài và đã thành lập tu viện Studenitsa. Sau đó ngài cũng thành lập nhiều tu viện khác nữa và bắt đầu cải tổ nền giáo dục trong xứ vì lúc bây giờ đang ở trong tình trạng thấp kém.

Hoàng đế Theodore II Laskaris ở Nicaea mời ngài đến Nicaea và đặt ngài làm giáo chủ. Vì giáo phụ Manuel I lo sợ ảnh hưởng của ngài nên không bằng lòng vì vậy ngài lại trở về xứ Serbia và lần này cũng mang theo nhiều đan sĩ của tu viện Athos.

Năm 1222, ngài làm lể đăng quang cho anh là Vua Stephen II. Ngài giúp anh trong việc đòan kết dân chúng, dịch các sách kinh ra tiếng Serbs để dân chúng dễ dàng học hành và thành lập một hàng giáo sĩ người bản xứ. Thánh Saba đã đi hành hành hương đến Ðất Thánh trong hai lần và chuyến cuối cùng ngài đã từ trần tại Tirnovo, Bulgaria trước khi về đến xứ sở. Ngài là đấng thánh bổn mạng của nước Serbia.

Phó Tế J.B. Huỳnh Mai Trác

Đọc nhiều nhất Bản in 31.05.2007. 00:00