Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 10/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Ngày 12 tháng 4: Kính Thánh Julius Ðệ nhất

§ Phó Tế J.B. Huỳnh Mai Trác

VietCatholic News (12/04/2006) -- Thánh Julius I là vị Giáo Hoàng vĩ đại của thế kỷ thứ 4. Ngài đã triệu tập hai Công đồng Nicaea năm 325 và Constantinople năm 381. Sứ mệnh của hai Công đồng này là xác tín về mầu nhiệm Ðức Chúa Trời Ba ngôi và Thiên tính của Ðức Chúa Giêsu Kitô chống lại nhóm lạc đạo Arian. Ðây không phải là những bàn cải giữa các lý thuyết gia thần học mà là một giáo điều, là nguồn gốc và đỉnh cao của mặc khải Thiên Chúa giáo. ( Tôi tin một Thiên Chúa duy nhất là Chúa Cha… một Chúa duy nhất là Ðức Giêsu Kitô, con một Thiên Chúa …Chúa Thánh Thần, Người là Chúa và là Ðấng ban sự sống.)

Công việc cao cả của Ðức Giáo Hoàng Julius I là cuơng quyết với niềm xác tín vào mầu nhiệm căn bản về một Thiên Chúa duy nhất Ba Ngôi. Trong phụng vụ ngày chúa nhật và các ngày lễ lớn, chúng ta tuyên xưng như các giáo phụ trong các Công đồng thời Giáo Hội sơ khai.

Nhờ các giáo phụ mà ngày nay những người Công giáo có được một đức tin vững chắc, tin tưởng tuyệt đối vào Tin Mừng của Chúa Kitô. Xác tín mạnh mẽ là Chúa Giêsu Kitô đã sinh ra làm người, Chúa Giêsu Kitô là Thiên Chúa thật và cũng là người thật.

Phó Tế J.B. Huỳnh Mai Trác

Đọc nhiều nhất Bản in 31.05.2007. 00:01