Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 10/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Ngày 11 tháng 4: Kính Thánh Stanislas ở Cracovie

§ Phó Tế J.B. Huỳnh Mai Trác

VietCatholic News (11/04/2006) -- Tên Stanilas có nghĩa là “sáng danh Chúa” trong tiếng Ba lan. Khi Stanislas vừa mới sinh ra đời thì cha của ngài đã kêu lên “Sáng danh Thiên Chúa đến muôn đời” và lời ước nguyện đó đã trở thành sự thật nơi người con của một người cha đạo đức. Sau khi học xong thần học ở Cracovie, thánh Stanislas đến tiếp học thêm bảy năm trong dòng Biển Ðức ở Saint Germain-des-Prés ở Paris.

Chính tại Paris ngài đã say mê với những cải tổ ở Cluny. Trở về lại Ba lan ngài không ngừng cổ võ những cải tổ này. Ngài dược đề cữ làm Giám mục Cracovie lúc mới 36 tuổi. Ngài yêu mến các linh mục trong giáo phận, mỗi năm ngài đến gặp riêng từng linh mục để hỏi han và hướng dẫn.

Lo lắng đến Giáo Hội của xứ Ba lan vừa đúng 100 năm, ngài đã lên tiếng khuyến dụ vua Boleslas nổi tiếng là người độc ác, hư hỏng và dâm dật. Lấy quyền Giám mục ngài đã dứt phép thông công vị vua hư hỏng này và cấm không cho vào trong nhà thờ cho đến khi ăn năn sám hối. Vị vua độc ác này đã nổi cơn thịnh nộ và tự mình mang gươm đến nhà thờ và chém chết thánh Stanislas trong khi ngài đang dâng Thánh lễ. Ngài đã tử đạo trong khi đang làm sáng danh Chúa như tên của ngài. Thánh Stanislas là bổn mạng của nước Ba lan.

“Nếu ngài muốn cứu vớt linh hồn của ngài thì xin ngài hãy nghe lời tôi. Ðó là cách duy nhất để làm hòa cùng Thiên Chúa và duy trì lòng ngưỡng mộ của dân chúng.”

Phó Tế J.B. Huỳnh Mai Trác

Đọc nhiều nhất Bản in 31.05.2007. 00:01