Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 10/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Ngày 11 tháng 2: Kính Ðức Mẹ Lộ Đức

§ Phó Tế J.B. Huỳnh Mai Trác

VietCatholic News (11/02/2006) -- Vào ngày 8 tháng 12 năm 1854, Ðức Giáo Hoàng Pius IX tuyên bố tín điều về “Ðức Mẹ Vô Nhiểm Nguyên Tội” trong tông hiến “Ineffabilis Deus” thì ba năm sau vào ngày 11 tháng 2 năm 1858 một thiếu phụ trẻ và tuyệt đẹp đã hiện ra với Bernadette Soubiroux.

Ðức Mẹ đã hiện ra tất cả là 18 lần từ ngày 11 tháng 2 đến ngày 16 tháng 8 năm 1858 trong hang đá Massabielle gần Lộ đức. Trong lần hiện ra ngày 24 tháng 3, thiếu phụ đã cho biết: “Ta là Ðấng Vô Nhiễm Nguyên Tội.”

Bernadette là một thiếu nữ bệnh hoạn của một gia đình nông dân nghèo. Họ giữ đạo theo truyền thống. Bernadette chỉ biết đọc Kinh Lạy Cha, Kinh Kính Mừng và Kinh Tin Kính.

Trong lúc bị chất vấn Bernadette đã đơn sơ kể lại là mình đã thấy một thiếu phụ trẻ đẹp với tràng hạt Mân Côi trên tay. Bà ấy mặc áo trắng, có viền màu xanh lơ. Bà đội một khăn choàng màu trắng; dưới chân có những hoa hồng màu vàng; tay cầm một tràng hạt.

Bernadette rất cảm động vì Bà đó đã nói với Bernadette rất thân mật và khả ái. Bà tỏ ý muốn xây một thánh đường tại đây và bảo Bernađette hãy uống nuớc chảy ra từ hang đá. Không thấy nước, Bà bảo Bernadette moi một chổ gần hang đá và nước đã tuôn trào ra thành ngọn suối. Nước ở đó có khả năng chửa bệnh mà khoa học không thể nào giải thích đươc.

Ðức Mẹ đã hiện ra với một thiếu nữ thấp kém và qua trung gian của Bernadette hàng triệu người đã trở lại sống với Ðức Tin. Khách hành hương khắp nơi đã tuôn về Lộ đức. Nhiều phép lạ chữa bệnh đã xẩy ra và nhiều người nhận được những ơn đặt biệt mà họ cầu xin.

Năm 1862 Giáo Hội xác nhận là Ðức Mẹ thực sự đã hiện ra ở Lộ đức và truyền cho các tín hữu nên tôn sùng đặc biệt Ðức Mẹ Lộ đức. Ngày lễ tôn kính Ðức Mẹ Lộ đức được ghi vào lịch phụng vụ của Giáo Hội hoàn vũ bắt đầu từ 1907.

Lộ đức trở thành một trung tâm hành hương. Giáo Hội xác nhận đã có 60 phép lạ lành bệnh dù còn có nhiều hơn nữa. Ðối với người có Ðức tin thì đó chính là những phép lạ Chúa Giêsu tiếp tục ban cho nhân loại qua sự cầu bàu của Ðức Mẹ. Có nhiều phép lạ lớn lao không được kể lại; nhiều người sau khi đến Lộ đức lúc trở về thì Ðức tin lại được hồi sinh sẵn sàng phục vụ Thiên Chúa và anh chị em nghèo khó túng thiếu chung quanh mình. Tuy vậy vẫn có những kẻ vẫn còn ngờ vực những điều lạ ở Lộ đức.

“Ðối với người có Ðức Tin thì không cần phải giải thích gì cả, đối với người không Ðức Tin có giải thích thì cũng bằng thừa mà thôi.”

Phó Tế J.B. Huỳnh Mai Trác

Đọc nhiều nhất Bản in 31.05.2007. 00:00