Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 10/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Ngày 10 tháng 12: Kính Thánh Gregory III

§ Phó Tế J.B. Huỳnh Mai Trác

VietCatholic News (10/12/2005) -- Thật là lạ lùng. Một linh mục người Syria đến giáo triều Roma để dự đám táng Ðức Giáo Hoàng Gregory II. Thánh Gregory III đến Roma như một khách bàng quan lạc lõng giữa hàng giáo phẩm cao cấp. Là một nhà thông thái và hùng biện nổi danh, ngài ước muốn được đọc diễn từ trong đám táng để nói về sự sống lại mà đấng Kitô đã hứa, nhưng chẳng dược ai chú ý mời hỏi. Là một linh mục thánh thiện, ngài cầu xin cho Ðức Gregory II và tất cả mọi người hiện diện tìm được an lạc trong tay Chúa sau khi đã qua đời.

Không một ai nhận biết vị linh mục thánh thiện nổi danh này giữa đám đông. Nhưng bất thình lình giữa đám táng họ nhận biết ngài và họ đem ngài ra riêng và bầu ngài lên kế vị Ðức Gregory II. Mọi sự thay đổi bất ngờ, cuộc sống của ngài không còn đứng bàng quan suy tư chiêm niệm mà phải hành động và bắt tay ngay vào công việc.

Sau khi vừa mới lên ngôi Giáo Hoàng với danh hiệu Gregory III, Hoàng đế Leo II chống đối việc tôn kính các ảnh tượng vì cho đó là thờ lạy ảnh tượng trái với diều răn Thiên Chúa, nên ra lệnh hủy bỏ và đập phá tất cả mọi tượng ảnh.

Gregory không đứng nhìn mà viết ngay một thông tư phản đối gởi cho Hoàng đế Leo II. Hoàng đế không nhận được thư vì vị linh mục đưa tin sợ hãi không dám trao thư. Thánh Gregory III liền triệu tập ngay Thượng Hội Đồng đưa ra những biện pháp mạnh chống lại những ai đòi hủy bỏ tượng ảnh Chúa Giêsu, Ðức Bà Maria và các Thánh.

Hoàng đế Leo II nghĩ đến việc phải dùng sức mạnh mới có thể hạ bệ Ðức Gregory III được mà thôi, nên đã gởi ngay một hạm đội chiến thuyền đến bắt Ðức Gregory III để đưa về Constantinople trị tội. Nhiều nhóm ở Roma cũng muốn dựa thời cơ tìm cách bứng ngài đi, nhưng ngài vẫn đứng vững vì Chúa muốn. Một cơn bão lớn đã đánh chìm tất cả chiến thuyền của Hoàng đế Leo. Sau đó điều mà Leo có thể làm được là đánh chiếm một ít đất đai của Tòa Thánh Roma. Gregory III vẫn đứng vững ở đó để làm những công việc mà Chúa đã giao phó.Thánh Gregory III ở ngôi Giáo Hoàng từ năm 731 cho đến khi được Chúa gọi về vào năm 741.

Phó Tế J.B. Huỳnh Mai Trác

Đọc nhiều nhất Bản in 31.05.2007. 06:55