Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 10/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Ngày 1 tháng 1: Kính Ðức Bà Maria, Mẹ của Thiên Chúa

§ Phó Tế J.B. Huỳnh Mai Trác

VietCatholic News (01/01/2006) -- Ðức Bà Maria âm thầm đi vào lịch sử Giáo Hội cũng như đã sống một cuộc đời thầm lặng bên cạnh Chúa Giêsu và Thánh Giuse. Nhưng chính vì thế mà Ðức Mẹ được Thiên Chúa nâng lên địa vị cao cả trên tất cả thiên thần và mọi loài thọ tạo.

Tại Công đồng Ephêsê năm 431, Ðức Mẹ được tuyên xưng là Mẹ của Thiên Chúa. Ðức Mẹ đã sống thầm lặng đến nỗi được nhắc nhở rất ít trong các sách Tin Mừng, nhưng “khi thời gian đã tới hồi viên mãn, Thiên Chúa đã sai Con mình đến, được sinh ra bởi một người đàn bà, và sống dưới lề luật, để chuộc dân sống dưới lề luật.”

Khi thiên thần Gabriel đến truyền tin thì Ðức Mẹ đã khiêm nhường xin vâng: “Này tôi là tôi tớ của Thiên Chúa xin làm theo như lời Ngài truyền.” Những lời này bày tỏ sự vâng lời tuyệt đối và phú thác hoàn tòan vào Thiên Chúa. Ðức Bà Maria đã ưng thuận với tất cả lòng yêu mến đón nhận Ðức Chúa Con xuống thế làm người. Thiên Chúa đã đến trong lòng người Trinh nữ để mở ra con đường sống mới cho nhân loại.

Ðức Mẹ đã đón nhận Ðấng chí thánh trong đơn sơ, yêu thương và thầm lặng. Niềm vui của Ðức Mẹ cũng như niềm vui của các thiếu nữ Sion được kết hợp với hôn thê của mình: “Ya vê Thiên Chúa của ngươi đang ở giữa các ngươi.” Lòng trông cậy đơn sơ, phú thác, chịu đựng mọi đau khổ để vâng theo thánh ý Thiên Chúa dược bày tỏ khi Ðức Mẹ đứng lặng thinh dưới chân thánh giá và nhận làm mẹ thánh Gioan và đi theo thánh Gioan cho đến lúc về Trời.

Khi Giáo hội suy niệm về tấm lòng của Ðức Mẹ thì Giáo Hội tràn ngập Thánh Thần. Khi thiên thần truyền tin, và Ðức Mẹ ưng thuận thì từ giờ phút đó Ðức Mẹ đã trở thành Mẹ Thiên Chúa vì Ðức Chúa Giêsu là Thiên Chúa. Ðức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa vì Ðức Mẹ đã cưu mang Đức Chúa Giêsu và Đức Chúa Giêsu là Thiên Chúa. Trong chương trình cứu độ, Ðức Mẹ đã đóng góp vai trò đặc biệt và lớn lao. Thiên thần Gabiel đã thưa: “Hãy vui mừng vì Thiên Chúa ở cùng Bà. Lời chào chứng tỏ Thiên Chúa đã chọn Ðức Mẹ và chính Ðức Mẹ, được Chúa Thánh Thần soi sáng khi Ðức Mẹ thốt lên: “Từ nay có nhiều thế hệ gọi tôi là người có phước.”

Chúng ta cầu xin Ðức Mẹ cầu bàu cùng Đức Chúa Giêsu cho chúng ta. Chúng ta cầu xin Ðức Mẹ như là Mẹ Thiên Chúa, Mẹ của Giáo Hội và cũng là Mẹ của chúng ta nữa. Ðó là tước hiệu cao trọng nhất mà Thiên Chúa đã dành cho Ðức Bà Maria. Thật là chính đáng để ca tụng Mẹ, là Mẹ Thiên Chúa, tinh tuyền và cao cả trên mọi thiên thần và mọi tạo vật. Mẹ đã cưu mang Thiên Chúa làm người, Mẹ thật là Mẹ Thiên Chúa, chúng con chúc tụng Mẹ cho đến muôn đời. Amen

Phó Tế J.B. Huỳnh Mai Trác

Đọc nhiều nhất Bản in 31.05.2007. 00:00