Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 10/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Hạnh Các Thánh và Ngày Lễ Kính

§ Phó tế J.B. Huỳnh Mai Trác

Hạnh Các Thánh và Ngày Lễ Kính

 1. Ngày 20 tháng 12: Kính Thánh Dominicô ở Silos
 2. Ngày 19 tháng 12: Kính Chân phước Urban V
 3. Ngày 17 tháng 12: Kính Thánh Olympias
 4. Ngày 16 tháng 12: Kính Thánh Adelaide
 5. Ngày 15 tháng 12: Kính Thánh Christiana
 6. Ngày 14 tháng 12: Kính Thánh Gioan Thánh Giá
 7. Ngày 13 tháng 12: Kính Thánh Lucia
 8. Ngày 12 tháng 12: Kính Thánh Jeanne de Chantal
 9. Ngày 11 tháng 12: Kính Thánh Damase
 10. Ngày 10 tháng 12: Kính Thánh Gregory III
 11. Ngày 9 tháng 12: Kính Thánh Juan Diego
 12. Ngày 8 tháng 12: Kính Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội
 13. Ngày 7 tháng 12: Kính Thánh Ambrose
 14. Ngày 6 tháng 12: Kính Thánh Nicholas
 15. Ngày 3 tháng 12: Kính Thánh Phanxicô Xaviê
 16. Ngày 30 tháng 11: Kính Thánh Anrê, Tông đồ
 17. Ngày 28 tháng 11: Kính Thánh Catherine Labouré
 18. Ngày 26 tháng 11: Kính Chân Phước Delphine
 19. Ngày 25 tháng 11: Kính Thánh Catarina thành Alexandria
 20. Ngày 24 tháng 11: Kính các Thánh Tử Đạo Việt Nam: Chân Phước Anrê Phú Yên
 21. Ngày 23 tháng 10: Kính Thánh Gioan Capistran
 22. Ngày 22 tháng 10: Kính Thánh Salome
 23. Ngày 21 tháng 10: Kính Thánh Malchus
 24. Ngày 20 tháng 10: Kính Thánh Phao lồ Thánh Giá
 25. Ngày 19 tháng 10: Kính Thánh Isaac Jogues
 26. Ngày 18 tháng 10: Kính Thánh Luca, Thánh sử
 27. Ngày 17 tháng 10: Kính Thánh Ignatius ở Antioch
 28. Ngày 16 tháng 10: Kính Thánh Marguerite-Marie
 29. Ngày 15 tháng 10: Kính Thánh Têrêxa Avila
 30. Ngày 14 tháng 10: Kính Thánh Callitus I
 31. Ngày 11 tháng 10: Kính Chân Phước Gioan XXIII
 32. Ngày 9 tháng 10: Kính Thánh Denis
 33. Ngày 8 tháng 10: Kính Thánh Pelagia
 34. Ngày 7 tháng 10: Kính Đức Mẹ Mân Côi
 35. Ngày 6 tháng 10: Kính Thánh Bruno
 36. Ngày 5 tháng 10: Kính Thánh Maria Faustina Kowalska
 37. Ngày 4 tháng 10: Kính Thánh Phanxicô Assisi
 38. Ngày 3 tháng 10: Kính Thánh Gérard
 39. Ngày 1 tháng 10: Kính Thánh Têrêxa Hài Đồng Giêsu
 40. Ngày 30 tháng 9: Kính Thánh Jerome
 41. Ngày 29 tháng 9: Kính Tổng Lãnh Thiên Thần Micae, Gabrien và Raphaen
 42. Ngày 28 tháng 9: Kính Thánh Lioba
 43. Ngày 27 tháng 9: Kính Thánh Vincent de Paul
 44. Ngày 26 tháng 9: Kính Thánh Cosmas và Damian
 45. Ngày 25 tháng 9: Kính thánh Elzear và Chân phước Delphina
 46. Ngày 24 tháng 9: Lễ Kính Đức Mẹ Thương Xót
 47. Ngày 23 tháng 9: Kính Thánh Padre Pio
 48. Ngày 22 tháng 9: Kính Thánh Maurice và Đồng Bạn Tử Đạo
 49. Ngày 21 tháng 9: Kính Thánh Mát Thêu, Tông Đồ Thánh Sử
 50. Ngày 20 tháng 9: Kính Các Thánh Tử Đạo Đại Hàn
 51. Ngày 19 tháng 9: Kính Thánh Emilie de Rodat
 52. Ngày 16 tháng 9: Kính Thánh Cyprian
 53. Ngày 15 tháng 9: Lễ Kính Đức Mẹ Sầu Bi
 54. Ngày 13 tháng 9: Kính Thánh Gioan Chrysostom
 55. Ngày 12 tháng 9: Kính Chân Phước Victoria Fornari
 56. Ngày 11 tháng 9: Kính Thánh Gioan Gabriel Perboyre
 57. Ngày 10 tháng 9: Kính Chân Phước Inès Takêya
 58. Ngày 9 tháng 9: Kính Thánh Phêrô Claver
 59. Ngày 8 tháng 9: Kính Ngày Sinh Nhật Đức Trinh Nữ Maria
 60. Ngày 7 tháng 9: Kính Chân Phước Frédéric Ozanam
 61. Ngày 6 tháng 9: Kính Chân Phước Bertrand de Garrigues
 62. Ngày 5 tháng 9: Kính Thánh Bertin
 63. Ngày 3 tháng 9: Kính Thánh Grêgôriô Cả
 64. Ngày 2 tháng 9: Kính Chân Phước Gioan Lau và đồng bạn tử đạo
 65. Ngày 1 tháng 9: Kính Thánh Gilles
 66. Ngày 31 tháng 8: Kính Thánh Raymond Nonnatus
 67. Ngày 30 tháng 8: Kính Chân Phước Jeanne Jugan
 68. Ngày 29 tháng 8: Kính Thánh Gioan Baotixita bị trảm quyết
 69. Ngày 27 tháng 8: Kính Thánh Monica
 70. Ngày 25 tháng 8: Kính Thánh Louis, Vua nước Pháp
 71. Ngày 24 tháng 8: Kính Thánh Batôlômêô, Tông đồ
 72. Ngày 23 tháng 8: Kính Thánh Rose ở Lima
 73. Ngày 22 tháng 8: Kính Lễ Đức Bà Maria Nữ Vương
 74. Ngày 21 tháng 8: Kính Thánh Pius X
 75. Ngày 20 tháng 8: Kính Thánh Bernard ở Clairvaux
 76. Ngày 19 tháng 8: Kính Thánh Gioan Eudes
 77. Ngày 18 tháng 8: Kính Thánh Jeanne de Chantal
 78. Ngày 17 tháng 8: Kính Thánh Joan Delanou
 79. Ngày 16 tháng 8: Kính Thánh Stêphanô ở Hung Gia Lợi
 80. Ngày 15 tháng 8: Kính Ðức Mẹ Hồn Xác lên trời
 81. Ngày 14 tháng 8: Kính Thánh Maximilian Mary Kolbe
 82. Ngày 13 tháng 8: Kính Thánh Pontian và Thánh Hippolytus
 83. Ngày 10 tháng 8: Kính Thánh Lôrenxô
 84. Ngày 9 tháng 8: Kính Thánh Edith Stein
 85. Ngày 6 tháng 8: Kính Lễ Hiển Dung của Chúa Giêsu Kitô
 86. Ngày 5 tháng 8: Kính Thánh Gioan ở Chozeba
 87. Ngày 4 tháng 8: Kính Thánh Gioan Maria Vianney, Curé d’Ars
 88. Ngày 3 tháng 8: Kính Thánh Lydia
 89. Ngày 2 tháng 8: Kính Thánh Basil ở Moscow
 90. Ngày 1 tháng 8: Kính Thánh An Phong Liguori
 91. Ngày 31 tháng 7: Kính Thánh Ignatius de Loyola
 92. Ngày 30 tháng 7: Kính Thánh Julitta
 93. Ngày 29 tháng 7: Kính Thánh Martha
 94. Ngày 28 tháng 7: Kính Thánh Samson
 95. Ngày 27 tháng 7: Kính Thánh Nathalie
 96. Ngày 26 tháng 7: Kính Thánh Ana và Thánh Gioankim
 97. Ngày 26 tháng 7: Kính Chân Phước Titus Brandsma
 98. Ngày 25 tháng 7: Kính Thánh Giacôbê 'Lớn'
 99. Ngày 23 tháng 7: Kính Thánh Bridget ở Thụy Điển
 100. Ngày 22 tháng 7: Kính Thánh Maria Mađalêna
 101. Ngày 21 tháng 7: Kính Thánh Lawrence Brindisi
 102. Ngày 10 tháng 7: Kính Chân Phước Pacificus
 103. Ngày 9 tháng 7: Kính Các Thánh Tử Đạo ở Orange
 104. Ngày 8 tháng 7: Kính Thánh Thibaud
 105. Ngày 7 tháng 7: Kính Thánh Roger Dickenson và Ralph Milner
 106. Ngày 6 tháng 7: Kính Thánh Maria Goretti
 107. Ngày 5 tháng 7: Kính Thánh Antoniô Maria Claret
 108. Ngày 4 tháng 7: Kính Thánh Elizabeth ở Bồ Đào Nha
 109. Ngày 3 tháng 7: Kinh Thánh Thomas Tông đồ
 110. Ngày 2 tháng 7 : Kính Thánh Bernardino Realino
 111. Ngày 1 tháng 7: Kính Chân Phước Junipero Serra
 112. Ngày 30 tháng 6: Kính các Thánh Tử đạo đầu tiên của Giáo Hội Roma
 113. Ngày 29 tháng 6: Kính Thánh Phêrô và Thánh Phao lồ
 114. Ngày 25 tháng 6: Kính Thánh Prosper
 115. Ngày 24 tháng 6: Kính Sinh Nhật Thánh Gioan Baotixita
 116. Ngày 23 tháng 6: Kính Thánh Audrey
 117. Ngày 22 tháng 6: Kính Thánh Thomas More
 118. Ngày 21 tháng 6: Kính Thánh Aloysius Gonzaga
 119. Ngày 20 tháng 6: Kính Thánh Nicolas Cabasilas
 120. Ngày 19 tháng 6: Kính Thánh Romuald
 121. Ngày 18 tháng 6: Kính Thánh LeontiusNgày 17 tháng 6: Kính Thánh Rayner
 122. Ngày 16 tháng 6: Kính Thánh Gioan Phanxicô Regis
 123. Ngày 15 tháng 6: Kính Thánh Germaine Cousin
 124. Ngày 14 tháng 6: Kính Thánh Basil Cả
 125. Ngày 13 tháng 6: Kính Thánh Anthony ở Padua
 126. Ngày 12 tháng 5: Kính Chân Phước Guy Vagnotelli
 127. Ngày 11 tháng 6: Kính Thánh Barnabas, Tông đồ
 128. Ngày 10 tháng 6: Kính Thánh Landry
 129. Ngày 6 tháng 6: Kính Thánh Philip, Phó Tế
 130. Ngày 5 tháng 6: Kính Thánh Bonaface
 131. Ngày 4 tháng 6: Kính Thánh Quirinus
 132. Ngày 3 tháng 6: Kính Thánh Charles Lwanga và đồng bạn tử đạo
 133. Ngày 2 tháng 6: Kính các Thánh Blandina, Pothinus và đồng bạn tử đạo
 134. Ngày 1 tháng 6: Kính Thánh Justin
 135. Ngày 31 tháng 5: Lễ Kính Đức Mẹ Thăm Viếng
 136. Ngày 17 tháng 5: Kính Thánh Pascal
 137. Ngày 16 tháng 5: Kính Thánh Simon Stock
 138. Ngày 15 tháng 5: Kính Thánh Isidore
 139. Ngày 14 tháng 5: Kính Thánh Mathias
 140. Ngày 13 tháng 5: Kính Đức Mẹ Fatima
 141. Ngày 12 tháng 5: Kính Các Thánh Nereus và Achilleus, Tử Đạo
 142. Ngày 11 tháng 5: Kính Thánh Phanxicô Girolamo
 143. Ngày 10 tháng 5: Kính Thánh Solange
 144. Ngày 9 tháng 5: Kính Thánh Pacome, ẩn sĩ
 145. Ngày 8 tháng 5: Kính Thánh Phêrô ở Tarentaise
 146. Ngày 8 tháng 5: Kính Thánh Desideratus
 147. Ngày 7 tháng 5: Kính Thánh Antonin ở Florence
 148. Ngày 6 tháng 5: Kính Thánh Prudentiana
 149. Ngày 4 tháng 5: Kính Thánh Silas (còn gọi là Sylvain)
 150. Ngày 3 tháng 5: Kính Thánh Philiphê và Thánh Giacôbê, Tông Đồ
 151. Ngày 2 tháng 5: Kính Thánh Athanasius
 152. Ngày 1 tháng 5: Kính Thánh Giuse, người lao động
 153. Ngày 29 tháng 4: Kính Thánh Catarina ở Siena
 154. Ngày 28 tháng 4: Kính Thánh Louis Marie de Monfort
 155. Ngày 27 tháng 4: Kính Thánh Zita
 156. Ngày 26 tháng 4: Kính Đức Bà Chỉ Bảo Đàng Lành
 157. Ngày 25 tháng 4: Kính Thánh Mác cô
 158. Ngày 24 tháng 4: Kính Thánh Fidelis
 159. Ngày 23 tháng 4: Kính Thánh George
 160. Ngày 22 tháng 4: Kính Thánh Leonidas
 161. Ngày 21 tháng 4: Kính Thánh Anselm
 162. Ngày 20 tháng 4: Kính Thánh Hildegund
 163. Ngày 19 tháng 4: Kính Thánh Alphege
 164. Ngày 17 tháng 4: Kính Thánh Stephen Harding
 165. Ngày 18 tháng 4: Kính Chân Phước Maria Chúa Nhập Thể
 166. Ngày 15 tháng 4: Kính Chân phước Damien ở Molokai
 167. Ngày 14 tháng 4: Kính Thánh Justin
 168. Ngày 13 tháng 4: Kính Thánh Martin Ðệ nhất
 169. Ngày 12 tháng 4: Kính Thánh Julius Ðệ nhất
 170. Ngày 11 tháng 4: Kính Thánh Stanislas ở Cracovie
 171. Ngày 10 tháng 4: Kính Thánh Fulbert de Chartres
 172. Ngày 9 tháng 4: Kính Thánh Casilda
 173. Ngày 8 tháng 4: Kính Thánh Julie Billiart
 174. Ngày 7 tháng 4: Kính Thánh Jean Baptiste de la Salle
 175. Ngày 6 tháng 4: Kính Thánh Marcellin
 176. Ngày 5 tháng 4: Kính Thánh Vincent Ferrier
 177. Ngày 4 tháng 4: Kính Thánh Isodore ở Seville
 178. Ngày 3 tháng 4: Kính Thánh Benedict, nguời Phi châu
 179. Ngày 2 tháng 4: Kính Thánh Phanxicô ở Paola
 180. Ngày 1 tháng 4: Kính Thánh Hugues
 181. Ngày 31 tháng 3: Kính Thánh Benjamin
 182. Ngày 30 tháng 3: Kính Thánh Gioan Climacus
 183. Ngày 29 tháng 3: Kính Chân Phước Ludovico Casoria
 184. Ngày 28 tháng 3: Kính Thánh Gontran
 185. Ngày 27 tháng 3: Kính Thánh Margaret Clitherow
 186. Ngày 26 tháng 3: Kính Thánh Ludger
 187. Ngày 24 tháng 3: Kính Thánh Catêrina ở Thụy Điển
 188. Ngày 23 tháng 3: Kính Thánh Turibius Mongrovejo
 189. Ngày 22 tháng 3: Kính Thánh Lea
 190. Ngày 21 tháng 3: Kính Thánh Nicolas Flue
 191. Ngày 20 tháng 3: Kính Thánh Herbert
 192. Ngày 19 tháng 3: Kính Thánh Cả Giuse
 193. Ngày 18 tháng 3: Kính Thánh Cyril ở Jerusalem
 194. Ngày 17 tháng 3: Kính Thánh Patrick
 195. Ngày 16 tháng 3: Kính Thánh Clement Maria Hofbauer
 196. Ngày 15 tháng 3: Kính Thánh Louise de Marillac
 197. Ngày 14 tháng 3: Kính Thánh Matilda
 198. Ngày 13 tháng 3: Kính Thánh Rodriguez và Salomon
 199. Ngày 12 tháng 3: Kính Thánh Maximilian
 200. Ngày 11 tháng 3: Kính Thánh Gioan Ogilvie
 201. Ngày 10 tháng 3: Kính 40 Thánh tử đạo thành Sebaste
 202. Ngày 9 tháng 3: Kính Thánh Francis ở Roma
 203. Ngày 8 tháng 3: Kính Thánh Gioan của Thiên Chúa
 204. Ngày 7 tháng 3: Kính Thánh Perpetua và Felicity
 205. Ngày 6 tháng 3: Kính Thánh Colette
 206. Ngày 5 tháng 3: Kính Thánh Giuse Thánh Giá
 207. Ngày 4 tháng 3: Kính Thánh Casimir
 208. Ngày 3 tháng 3: Kính Thánh Katharine Drexel
 209. Ngày 1 tháng 3: Kính Thánh Aubinus
 210. Ngày 28 tháng 2: Kính Thánh Justus
 211. Ngày 27 tháng 2: Kính Thánh Romanus và Lupicinus
 212. Ngày 26 tháng 2: Kính Thánh Porphyrius
 213. Ngày 25 tháng 2: Kính Thánh Tarasius
 214. Ngày 24 tháng 2: Kính Thánh Montanus và đồng bạn tử đạo
 215. Ngày 23 tháng 2: Kính Thánh Polycarp
 216. Ngày 21 tháng 2: Kính Thánh Phêrô Damian
 217. Ngày 20 tháng 2: Kính Thánh Eucherius
 218. Ngày 2 tháng 3: Kính Thánh Agnes Bohemia
 219. Ngày 19 tháng 2: Kính Thánh Conrad
 220. Ngày 18 tháng 2: Kính Thánh Bernadette
 221. Ngày 17 tháng 2: Kính Bảy Thánh Lập Dòng Tôi Tớ Ðức Mẹ
 222. Ngày 16 tháng 2: Kính Thánh Gilbert Sempringham
 223. Ngày 15 tháng 2: Kính Thánh Claude de la Colombière
 224. Ngày 14 tháng 2: Kính Thánh Cyril và Thánh Methodius
 225. Ngày 13 tháng 2: Kính Thánh Giles Maria Giuse
 226. Ngày 12 tháng 2: Kính Thánh Apollonia
 227. Ngày 11 tháng 2: Kính Ðức Mẹ Lộ Đức
 228. Ngày 10 tháng 2: Kính Thánh Scholastica
 229. Ngày 8 tháng 2: Kính Thánh Bakhita
 230. Ngày 7 tháng 2: Kính Thánh Eugénie
 231. Ngày 6 tháng 2: Kính Thánh Phao lồ Miki và đồng bạn tử đạo
 232. Ngày 4 tháng 2: Kính Thánh Veronica
 233. Ngày 3 tháng 2: Kính Thánh Ansgar
 234. Ngày 2 tháng 2: Lễ dâng Chúa Giêsu vào Ðền Thánh
 235. Ngày 1 tháng 2: Kính Thánh Brigid ở Aí Nhĩ Lan
 236. Ngày 31 tháng 1: Kính Thánh Gioan Bosco
 237. Ngày 29 tháng 1: Kính Thánh Gildas
 238. Ngày 30 tháng 1: Kính Thánh Bathilde
 239. Ngày 28 tháng 1: Kính Thánh Thomas Aquinas
 240. Ngày 27 tháng 1: Kính Thánh Angela Merici
 241. Ngày 26 tháng 1: Kính Thánh Paula
 242. Ngày 25 tháng 1: Kính Thánh Phao lồ Tông đồ trở lại
 243. Ngày 24 tháng 1: Kính Thánh Francis De Sales
 244. Ngày 23 tháng 1: Kính Thánh Ildephonsus
 245. Ngày 22 tháng 1: Kính Thánh Vincent Saragossa
 246. Ngày 21 tháng 1: Kính Thánh Agnes.
 247. Ngày 20 tháng 1: Kính Thánh Sebastian
 248. Ngày 19 tháng 1: Kính Thánh Canute
 249. Ngày 18 tháng 1: Kính Thánh Prisca
 250. Ngày 17 tháng 1: Kính Thánh Anthony ẩn sĩ
 251. Ngày 16 tháng 1: Kính Thánh Marcellus
 252. Ngày 15 tháng 1: Kính Thánh Phao lồ Ẩn sĩ
 253. Ngày 14 tháng 1: Kính Thánh Saba
 254. Ngày 13 tháng 1: Kính Thánh Hilary
 255. Ngày 12 tháng 1: Kính Thánh Marguerite Bourgeoys
 256. Ngày 11 tháng 1: Kính Thánh Vital ở Gaza
 257. Ngày 10 tháng 1: Kính Thánh Guillaume de Bourges
 258. Ngày 9 tháng 1: Kính Chân Phước Alix LeClerc
 259. Ngày 8 tháng 1: Kính Thánh Apollinaris Claudius
 260. Ngày 7 tháng 1: Kính Thánh Raymond Pennafort
 261. Ngày 6 tháng 1: Kính Chân Phước André Bessette
 262. Ngày 5 tháng 1: Kính Thánh John Newman
 263. Ngày 4 tháng 1: Kính thánh Elizabeth Seton
 264. Ngày 3 tháng 1: Kính thánh Geneviere
 265. Ngày 2 tháng 1: Kính Thánh Basil Cêsarê và Thánh Gregory Nazianzê
 266. Ngày 1 tháng 1: Kính Ðức Bà Maria, Mẹ của Thiên Chúa

 267. Những bài khác nên đọc:

 268. Xin Chúa hãy tỏ cho chúng con Lòng Thương Xót và Tình Yêu của Chúa (Bài 2)
 269. Xin Chúa hãy tỏ cho chúng con Lòng Thương Xót và Tình Yêu của Chúa
 270. Người Công giáo ít thường xuyên đọc Kinh Thánh
 271. Kinh Thánh là linh hồn của Thần học
 272. Sự cao cả của Thánh Giuse, chồng của Đức Bà Maria
 273. Đọc Sách Tin Mừng !
 274. Tại sao phải đi Xưng Tội (Phần 4)
 275. Tại sao phải đi xưng tội (Phần 3)
 276. Tại sao phải đi Xưng Tội (Phần 2)
 277. Tại sao phải đi Xưng Tội (Phần 1)

Phó Tế J.B. Huỳnh Mai Trác

Đọc nhiều nhất Bản in 01.07.2006. 00:54