Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 6/2018

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Từ Cảnh Ngặt Nghèo Con Kêu Lên Chúa, Người Đã Thương Đáp Lời!

§ Sr Jean Berchmans Minh Nguyệt

... Lời khuyên hãy cầu nguyện cho các Linh Mục và cho ơn gọi linh mục của Cha Alexandre Robineau thuộc giáo phận Luçon ở miền Tây nước Pháp.

Thụ phong linh mục đến nay được 3 tháng, tôi càng ý thức hơn về mầu nhiệm cao cả của thiên chức linh mục mà THIÊN CHÚA muốn trao ban cho chúng tôi trong Tình Yêu và lòng nhân hậu Người dành cho dân của Người!

Tôi đã có thể kinh nghiệm cách sâu kín mình chỉ là một dụng cụ ơn thánh Chúa dùng để phục vụ Giáo Hội và các tín hữu. Phân chia Thân Mình Đức Chúa KITÔ, ban phép tha tội của Đức Chúa GIÊSU, lắng nghe, an ủi, chúc tụng về những kỳ diệu của THIÊN CHÚA, tất cả những điều này vượt quá tôi và là một lời mời gọi trường kỳ phải sống khiêm tốn cũng như phải luôn luôn để cho Chúa tác động trong đời tôi và xuyên qua con người tôi!

Do đó tôi nhận thấy rõ ràng là phải cầu nguyện cho ơn gọi linh mục trong giáo phận cũng như cầu nguyện cho các Linh Mục và cho ơn hoán cải của các Linh Mục. Linh Mục có lẽ là người nghèo nàn nhất trong mọi người bởi vì ơn thánh THIÊN CHÚA dành cho Linh Mục thì vô hạn vô bờ!

Điều ấy thật cao cả và tuyệt đẹp nên càng phải cầu nguyện nhiều hơn nữa cho các Linh Mục! Cầu nguyện với trọn lòng tin tưởng và kiên trì!

Bí tích Giải Tội thật tiêu biểu cho đề tài chúng ta đang nói đến. Thật vui biết bao khi ban ơn tha thứ của Đức Chúa GIÊSU và nhìn người anh chị em ra đi nhẹ nhàng vì được giải thoát và cảm thấy sung sướng với lòng tràn ngập tình yêu thương xót của THIÊN CHÚA. Đúng là trách nhiệm lớn lao. Đôi khi là thánh giá nặng phải vác! Nhưng rõ ràng là Chúa luôn luôn có mặt. Chính Người mang thánh giá của chúng tôi và giúp chúng tôi vác thánh giá với anh chị em chúng tôi! Có rất nhiều dịp khiến chúng tôi ngỡ ngàng thán phục trước các ơn lành THIÊN CHÚA ban cho con cái Người!

Tôi cũng có dịp trở lại Ấn Độ để thăm bạn bè và thăm các trẻ em lang thang đường phố ở Bangalore giờ đây đã lớn. Tôi đã dâng Thánh Lễ cho họ và ban phép lành của Chúa cho họ. Ý thức cao độ của họ về sự thánh thiêng làm cho tôi hiểu rằng thật quan trọng biết bao khi phân phát phúc lành của THIÊN CHÚA một cách không dè sẻn và thật dồi dào! Họ tạo cho tôi cơ hội, mỗi lúc một hơn, trở thành một dụng cụ thuần túy của ân sủng THIÊN CHÚA và đây chính là niềm vui của tôi, niềm vui của một Linh Mục!

... Câu chuyện của thầy Alexandre trong lộ trình bước vào Chủng Viện chuẩn bị tiến đến thiên chức linh mục.

Một năm tại Nhà Charles de Foucauld là thời gian sa mạc để lắng nghe thánh ý Chúa: “Lạy Chúa, Chúa muốn con làm gì cho Chúa?”.

Trong năm này chúng tôi có những phương tiện làm sáng tỏ phân định của chúng tôi và để lấy một quyết định.

Riêng tôi cuộc tĩnh tâm 30 ngày cũng như tháp tùng thiêng liêng hàng tuần cho phép tôi xác tín rằng THIÊN CHÚA gọi tôi vào Chủng Viện. Giáo Hội, qua tiếng nói của Đức Cha Alain Castet, giám mục giáo phận Lucon, khẳng định với tôi về tiếng Chúa gọi khi cho phép tôi trở thành Đại Chủng Sinh.

Tôi không vào Chủng Viện ở Nantes nhưng sang Bruxelles tại Nhà Thánh Nữ Têrêxa, Nhà của tổng giáo phận Paris dành cho những người không thuộc giáo phận Paris. Chúng tôi theo các môn học tại Học Viện Thần Học, nơi đào tạo của Dòng Tên.

Gia nhập Chủng Viện là tiến thêm một bước đến với Đức Chúa GIÊSU KITÔ. Tôi đến gần năm chủng viện trong một tâm tình hoàn toàn phó thác đồng thời với trọn lòng khiêm tốn. Năm đầu tiên chỉ là năm đầu tiên. Chức linh mục còn xa và tôi ước ao mỗi ngày một biết lắng nghe thánh ý THIÊN CHÚA dành cho tôi.

Với niềm vui tràn đầy tôi lên đường sang Bruxelles để hiểu biết Đức Chúa GIÊSU KITÔ hơn cũng như để được gần Ngài hơn và như thế cũng có nghĩa là được hạnh phúc hơn.

... Ông Giôna cầu nguyện cùng THIÊN CHÚA: Từ cảnh ngặt nghèo con kêu lên THIÊN CHÚA, Người đã thương đáp lời. Lạy Chúa, từ lòng âm phủ, con cầu cứu, Ngài đã nghe tiếng con. Ngài đã ném con vào vực sâu, giữa lòng biển, làn nước mênh mông vây bọc con, sóng cồn theo nước cuốn, Ngài để cho tràn ngập thân này. Con đã nói: “Con bị đuổi đi khuất mắt Chúa rồi! Nhưng con vẫn hướng nhìn về thánh điện của Chúa”. Nước bủa vây con đến cổ, vực thẳm vây bọc con, trên đầu con, rong rêu quấn chằn chịt. Con đã xuống tận nền móng núi non, cửa lòng đất đã cài then nhốt con mãi mãi. Nhưng Ngài đã đưa sự sống của con lên khỏi huyệt, lạy THIÊN CHÚA của con. Khi mạng sống con hầu tàn, con đã nhớ đến THIÊN CHÚA, và lời cầu nguyện của con đã tới Ngài, tới đền thánh của Ngài. Bọn thờ thần hư ảo, chớ gì chúng bỏ điều chúng vẫn tôn sùng. Phần con, giữa tiếng hát tạ ơn, con sẽ tiến dâng Ngài hy lễ; con xin giữ trọn điều đã khấn nguyền. THIÊN CHÚA mới là Đấng ban ơn cứu độ (Giôna 2,3-10).

(“Catholiques en Vendée”, La Vie de l'Église de Luçon, Hors-Série Vocations Vendée, Spécial Jeunes, n.19, Septembre 2014, trang 8-9)

Sr Jean Berchmans Minh Nguyệt, 22/1/2015

Đọc nhiều nhất Bản in 22.01.2015. 13:03