Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 7/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Vũ đoàn VietCatholic với vũ khúc Đoản Xuân Ca, Mừng Xuân Kỷ Hợi 2019

§ VietCatholic

Vũ đoàn VietCatholic được thành lập năm 1997 cho đến nay các em thuộc Vũ Đoàn VietCatholic nguyên thủy đã thành cha mẹ cả rồi... Đoàn vũ hiện nay có thể gọi là Đoàn nối tiếp thứ 6 - The 6th Generation!... Có con em của các vũ công nguyên thủy nay cũng đã nối tiếp thế hệ cha mẹ. Mừng thay. First time these girls performed as Đoàn Vũ VietCatholic (DVVC) and they did such a great job with so little time to practice. So proud of G6. The 6th Generation VietCatholic Dancers! All that hard work definitely showed here. Kudo to them. With love from Fr John Nghi Trần.

VietCatholic Dancer Group

Đọc nhiều nhất Bản in 06.02.2019 15:12