Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 10/2019

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Văn tế: Công Phụ Mỹ Sơn (Đức Cha Micae Nguyễn Khắc Ngữ)

§ Bùi Nghiệp

Đức Cha Micae Nguyễn Khắc Ngữ, Giám Mục tiên khởi Giáo Phận Long Xuyên, đã về nhà Chúa lúc 11 giờ VN, ngày 10-06-2009, tại Tòa Giám Mục Long Xuyên. Thượng thọ 100 tuổi

90610DCMicae.jpg

Cha ơi!
Mãn phần nhân thế!
Hồi đáo thiên đàng.

Hình thương khẩu thay dời khuôn vân ảnh,
Bóng bạch câu lướt thóang cửa nhân gian.
Ngưu Đẩu mịt mù sa núi bắc!
Khuê Tinh nhòa nhạt đẫm sông nam.
Hạc thọ thiên niên giờ khuất bóng!
Qui linh bách tuế bỗng xa xăm.

Ngàn đồ đệ bơ vơ cõi thế,
Triệu con chiên lạc lõng gian trần.
Hồng hộc cao bay, ngàn xa về đất tổ,
Ngựa cưu xe cói, lăn bánh biệt điền tang.

Linh xuân nhất chu lão!
Đan quế ngũ chi hương !!

Sách rằng:
Danh xưng: KHẮC - NGỮ.
Thánh hiệu: MỸ - SAN.
Niên canh tuất, đất Thái Bình - nhập gia đình nhân lọai,
Tuổi mười ba, miền Cao Lạng - vào chủng viện hiến dâng.

Rừng Nhu biển Thánh,
Lẽ Triết lý Thần.
Ân cần tụ hùynh tạc bích!
Mài miệt chí thiện chí nhân.

Hai lăm tuổi, tại Pháp quốc trao hàm linh mục,
Năm mươi ngòai, từ Rô Ma phong chức chủ chăn.
Câu nguyện ước phụng thờ Thiên Chúa,
Lời thề nguyền yêu mến tha nhân.

“CHRISTUS IN VOBIS.”
Ngôi Lời trong anh em.

Từ thư ký Khâm sai, giáo sư chủng viện,
Đến bề trên quản hạt, giáo phụ nhà tràng.
Từ quê bắc lo bề Hùynh Vũ,
Đến xứ nam canh cánh Tỷ Khang.

Lòng như trăng sáng,
Chí tựa đá vàng.
Ba địa lợi hợp thành giáo phận,(*)
Bốn nhân hòa liên kết cư an.(**)

Bảy triền núi đúc hun hùng khí,
Chín bờ sông nung nấu tâm can.
Sông sâu rộng dẫy đầy tôm cá,
Đồng mênh mông ăm ắp lúa vàng.
Cha dốc sức vun bồi, dù bao phen khổ trí,
Cha quyết lòng đào tạo, dẫu lắm lúc lao tâm.

Xây chủng viện ươm mầm truyền giáo,
Dựng thánh đường giảng dậy chư dân.
Đèn khêu tỏ cho danh Cha cả sáng,
Muối ướp nồng để đạo Chúa tỏa lan.

Cố công tích minh hồ kim thạch.
Bất yếu chu môn bất yếu lâm.
Bóng tang du hạc cao tuổi thọ!
Thớt nhân sinh thuyền đã êm giầm.

Lạc thiên tri mệnh!
Tâm nguyệt cửu giang.

Gởi thánh ấn cho người tài trí,
Trao trượng quyền đến bậc tùng quân.
Thung dung dưỡng dư nhật.
Thủ lạc vu du tang.

Thương ôi!
Tiếng tử qui năm canh chày nhịp gõ!
Giọt đồng hồ sáu khắc nhỏ thời gian.
Từ ngựa trúc áo hoa nơi Thái – Lạng,
Đến bích ngô thê lão chốn An- Giang.

Thương tang …– Thương hải!
Phù thế …– Phù vân!

Xác nằm xuống giã từ trần thế!
Hồn bay lên hội ngộ vĩnh hằng.
Cả giáo phận lạy cha vạn lạy!
Tòan giáo dân đẫm lệ đôi hàng.

Nay chúng con:
Đương môn đệ ghi son bố đại!
Cựu chủng sinh khóan sắt tri ân!
Điếm nguyệt cầu sương,
Qụy bái giai thành!

Bùi Nghiệp
Lớp Khai phá 1964

(*) Long xuyên, Châu đốc, Rạch giá.
(**) Công giáo, Phật giáo, Cao đài, Hòa hảo.

Bùi Nghiệp

Tags ·

Đọc nhiều nhất Bản in 11.06.2009. 00:14