Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 9/2018

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Kết Thúc Đức Mẹ Thánh Du Các Giáo Đoàn tại Sydney

§ Diệp Hải Dung

Thứ Bảy 23/09/2017 Thánh tượng Đức Mẹ Fatima đã đến Thánh Du Giáo Đoàn Thánh Tử Đạo Giuse Lê Đăng Thị Fairfield và Giáo Đoàn Thánh Tử Đạo Simon Phan Đắc Hòa Georges Hall vào buổi tối. Cả trăm lá cờ xanh trắng Mẹ Maria có ghi kỷ niệm 100 năm Mẹ Hiện Ra tại Fatima tung bay trước gió để chào đón Mẹ trong niềm hân hoan hạnh phúc.

- Xem hình

Chúa Nhật 24/09/2017 Thánh tượng Đức Mẹ đã đến Thánh du Giáo Đoàn Đức Mẹ Fatima Miller. Đặc biệt vào lúc 3.45 chiều, Giáo Đoàn Thánh Tử Đạo Micae Nguyễn Huy Mỹ Mt. Prichard. Giáo Đoàn sau cùng kết thúc chương trình hai tuần lễ Thánh Tượng Đức Mẹ Fatima Thánh Du thăm viếng CĐCGVN Sydney. Khai mạc Mẹ Fatima Thánh Du tại Trung Tâm Hành Hương Bringelly, sau đó Mẹ Fatima lần lượt Thánh Du 8 Giáo Đoàn trong Cộng Đồng.

Tại Giáo Đoàn Mt. Prichard kết túc chương trình Mẹ Fatima Thánh Du, gần ngàn người mừng đón Thánh Tượng Đức Mẹ Fatima Thánh Du rất long trọng. 3 hồi chiêng trống đón Mẹ Thánh Du vang lên, con cái Mẹ tay vẫy cờ tung hô Mẹ Maria bằng những tiếng Ave Maria vang vọng thân thương...Các đoàn thể phong trào và Giáo Dân hân hoan đón chào Mẹ...Có những ông bà cao niên, những bệnh nhân...rưng rưng giọt lệ với cờ Mẹ và chuỗi Mân Côi trong tay đón chào và tạ ơn Mẹ... Giờ đền tạ và khấn nguyện với Mẹ Fatima thật cảm động...Mẹ hiền từ yêu thương trên kiệu hoa, và cả cộng đoàn cùng 3 Cha quỳ gối trước nhan Mẹ để đền tạ và khấn xin...Trong bài giảng Thánh lễ, Cha Paul Văn Chi Tuyên úy Đặc trách Giáo Đoàn Mt. Prichard đã nói về Đức Mẹ đã hiện ra tại Fatima và Mẹ đã đưa ra 3 mệnh lệnh nhắn nhủ nhân loại. “Hãy ăn năn cải thiện đời sống, Năng lần chuỗi Mân Côi và Tôn sùng Mẫu Tâm Mẹ..”

Trước khi kết thúc Thánh lễ. Ông Nguyễn Thiên Thiện Trưởng Ban Mục Vụ Giáo Đoàn Mt. Pritchard cám ơn quý Cha, và mọi người, đặc biệt quý Ban Thường Vụ đã mang Đức Mẹ đến thăm viếng Giáo Đoàn.

Sau khi kết thúc Thánh lễ mọi người cùng đến bên kiệu Thánh tượng Đức Mẹ dâng lời nguyện khấn và chụp hình lưu niệm.

Diệp Hải Dung

Đọc nhiều nhất Bản in 25.09.2017 18:07