Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 3/2019

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Đài Truyền hình VBS phỏng vấn LM Trần Công Nghị về Tượng Mẹ La Vang và Bia Tám Mối Phúc bên Do Thái

§ Mai Tuấn

Cuộc phỏng vấn gồm 3 videos liên tiếp nhau dưới đây:

Phần I:

Phần II:

Phần III:

VBS / Mai Tuấn

Đọc nhiều nhất Bản in 02.08.2018 14:32