Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 2/2019

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Chút cảm nhận buổi chiều viếng thăm lăng mộ Tử Đạo Thiên Lộc, Quảng Ngãi

§ Sơn Ca Linh

NGHE VỌNG LỜI RU BÊN CỔ MỘ

thammotudaothienloc10.jpg
- Xem Hình

Ta về thăm lũy tre xưa,
Mà nghe đồng vọng mẹ vừa ru con :
“Còn trời còn nước còn non,
Máu hồng Tả Đạo sắt son rạng ngời”….

Lời kinh xen tiếng tiếng à ơi,
Đức tin theo tiếng ru hời vang xa.
Nghe mồ hôi đẫm chân cha,
Sờn vai áo mẹ gánh qua nhịp đời.

Ai về từ bến xa khơi,
Hạt Tin Mừng đã đâm chồi lên bông !
Nghe đâu đây tiếng cùm gông,
Giáo đường lửa dậy máu hồng tin yêu.

Làng xưa vắng tiếng chuông chiều,
Trăm năm cổ mộ tiêu điều còn đây.
Tiếng người xưa vọng chân mây :
“Niềm tin còn mãi nơi nầy, biết không ?”

Sơn Ca Linh

Đọc nhiều nhất Bản in 13.01.2018 17:25