Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 10/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

8 Videos về Ơn Gọi và Sứ Vụ Giáo Dân

§ Phaolô Phạm Xuân Khôi

Dưới đây là links Video về các bài nói chuyện của tác giả Phaolô Phạm Xuân Khôi tại Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, Houston, TX vào các ngày 8 và 9 tháng 6, 2018

Ơn Gọi và Sứ Vụ Giáo Dân - Phần 1/8: Xem Video
Ơn Gọi và Sứ Vụ Giáo Dân - Phần 2/8: Xem Video
Ơn Gọi và Sứ Vụ Giáo Dân - Phần 3/8: Xem Video
Ơn Gọi và Sứ Vụ Giáo Dân - Phần 4/8: Xem Video
Ơn Gọi và Sứ Vụ Giáo Dân - Phần 5/8: Xem Video
Ơn Gọi và Sứ Vụ Giáo Dân - Phần 6/8: Xem Video
Ơn Gọi và Sứ Vụ Giáo Dân - Phần 7/8: Xem Video
Ơn Gọi và Sứ Vụ Giáo Dân - Phần 8/8: Xem Video

Phaolô Phạm Xuân Khôi

Tags: Video

Đọc nhiều nhất Bản in 04.07.2018 17:12