Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 3/2019

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Ý cầu nguyện tháng Tám của Đức Thánh Cha: “Cầu nguyện cho các giá trị gia đình”

§ Thanh Quảng, sdb

Hôm thứ Năm 2/8/2018, ĐTC qua video đã công bố ý cầu nguyện trong tháng Tám này là cầu nguyện "cho các giá trị gia đình".

Đức Thánh Cha Phanxicô kêu gọi: "Chúng ta hãy cùng nhau nguyện xin Chúa Giêsu cho bất luận những quyết định gì do các chuyên viên kinh tế cũng chính trị gia đều nhằm vào việc bảo vệ gia đình như là một kho báu và nền tảng của nhân loại."

Đây là một thói quen Đức Thánh Cha Phanxicô thường phát đi một thông điệp video nói lên chi tiết ý định cầu nguyện của mình cho mỗi tháng.

ĐTC giảng giải: Khi nói về gia đình, hình ảnh về một kho tàng thường đến với tâm trí của cha.

Ngày nay hòa trong nhịp sống với nhiều căng thẳng, áp lực trong công ăn việc làm và trước thực tại của nhiều tiểu tổ có thể khiến các gia đình gặp nhiều hiểm họa!

Chúng ta không thể nói đủ về tầm quan trọng của gia đình, vì chúng ta cần đến các phương tiện cụ thể và phát triển vai trò của gia đình trong xã hội với một chính sách đúng đắn phổ quát rộng rãi về gia đình.

Cùng nhau, chúng ta hãy xin Chúa Giêsu rằng bất kỳ quyết định sâu rộng nào của các nhà kinh tế và chính trị gia đều nhắm vào việc bảo vệ gia đình như là một trong những kho báu của nhân loại.

Ý cầu nguyện hàng tháng của Đức Thánh Cha được phát táng đi bằng Video nhằm cổ súy và phổ biến được rộng rãi bao có thể.

Thanh Quảng, sdb

Đọc nhiều nhất Bản in 02.08.2018 16:24