Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 10/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Video: Đức Mẹ Laus (Pháp)

§ Dân Chúa

Những cuộc hiện ra của Ðức Trinh Nữ Maria tại Laus (nước Pháp) với một thiếu nữ chăn chiên 17 tuổi tên là Benoite Rencurel bắt đầu vào năm 1664 tới năm 1718.


Video courtesy of www.catholicnewsagency.com

Tags · ·

Đọc nhiều nhất Bản in 29.05.2008. 18:52