Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 5/2019

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Ra mắt trang Web nhằm nối kết những người Kitô Giáo với vùng Đất Thánh

§ Anthony Lê

JERUSALEM (Zenit.org).- Một dịch vụ thông tin mới về Đất Thánh đang nhắm vào những người Kitô Giáo trên khắp cả thế giới để giúp họ thu thập thông tin và hiểu biết nhiều hơn về những tin tức cập nhật nhất về vùng đất hạ sinh của Chúa Kitô: www.catcc.net/en

HolyLandCEC.jpg

Các Cha Dòng Cử Hành Thánh Lễ tại Jerusalem

Trung Tâm Truyền Thông Công Giáo về Đất Thánh, do Cha Dòng Comboni, Cha Joseph Caramazza - một Dòng Truyền Giáo, hướng dẫn, và trang Web được giới thiệu ra cho công chúng bởi Hội Đồng Các Giám Mục Công Giáo đặc trách về Đất Thánh.

Tất cả mọi thông tin trên trang Web được trình bày bằng 5 ngôn ngữ khác nhau, gồm: Anh Ngữ, Ý Ngữ, Pháp Ngữ, Ả Rập và tiếng Do Thái (Hebrew).

Cha Caramazza nói: "Trung Tâm này được thành lập ra là để phục vụ và đáp ứng những mong ước đa dạng khác nhau của Giáo Hội Công Giáo có liên quan đến vùng Đất Thánh. Dần dà, Trung Tâm này sẽ trở nên một cơ quan thông tin truyền thông đích thực của Giáo Hội về vùng Đất Thánh."

Trong bài phỏng vấn vào ngày 17 tháng 4 vừa qua của Trung Tâm với Đức Tổng Giám Mục Michel Sabbah của TGP Jerusalem, Đức Tổng Giám Mục nói:

"Trang Web mới được giới thiệu ra cho công chúng là rất quan trọng, vì nó đựng chứa rất nhiều thông tin khác nhau được tìm thấy ở Đất Thánh. Một vùng đất của những cư dân hiện đang sống tại đó, cũng như là vùng đất mà mỗi một người Kitô Giáo đều được sinh ra. Để có được những thông tin cập nhật nhất về vùng Đất Thánh là một điều rất quan trọng cho từng người Kitô Giáo.

"Trung Tâm Truyền Thông Công Giáo về Đất Thánh sẽ diễn thuyết cho tất cả những người Kitô Giáo trên khắp mọi nơi, và kết liên họ với những sự kiện đang diễn ra tại nơi đây. .. nghĩa là tất cả mọi khía cạnh về đời sống Kitô Giáo, từ những buổi cử hành trọng đại và những hoạt động của các giáo xứ lớn, đến những gì xảy ra trong cuộc sống hằng ngày của rất nhiều cộng đồng nhỏ sống rãi rác chung quanh vùng Đất Thánh,. .. thì tất cả những khía cạnh đó sẽ được khám phá và đào sâu hơn, hòng giúp cho những người Kitô Giáo trên khắp thế giới hiểu biết nhiều hơn về vùng đất của Chúa Kitô - Đấng Cứu Chuộc chúng ta!"

Để vào trang Web của Holy Land Catholic Communications Center, xin mời Quý Vị bấm vào: www.catcc.net/en

Anthony Lê

Tags ·

Đọc nhiều nhất Bản in 09.05.2008. 17:41