Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 4/2019

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Phụng Vụ giúp chúng ta chuẩn bị đón nhận Chúa Kitô trong phần Rước Lễ

§ Giuse Thẩm Nguyễn

(Vatican News) Trong buổi tiếp kiến chung thường lệ vào hôm thứ Tư 14.3.2018, ĐGH Phanxicô tiếp tục loạt bài về các phần trong Thánh Lễ, nhấn mạnh trong tuần này về Kinh Lạy Cha và “ nghi thức Bẻ Bánh”. Ngài nói sau phần Lời Nguyện Thánh Thể sẽ giúp chúng ta “dọn sạch linh hồn mình để tham dự bàn tiệc Thánh Thể”.

Kinh Lạy Cha

Ngay sau lời tuyên xưng “Amen”, chúng con tin, của phần Lời Nguyện Thánh Thể, tất cả cộng đoàn cùng nhau đọc kinh Lạy Cha, một kinh nguyện được chính chúa Giê-su dạy chúng ta. Đây không chỉ là một lời nguyện như bao lời nguyện khác, nhưng là “ lời nguyện của đoàn con cái Thiên Chúa” đồng thanh cất tiếng gọi Thiên Chúa là Cha. Chúng ta không chỉ đọc kinh Lạy Cha trong Thánh Lễ, nhưng còn đọc kinh Lạy Cha trong các buổi kinh sáng và kinh tối trong toàn Giáo Hội, điều này nhắc nhở chúng ta rằng mình là Kitô hữu trong suốt một ngày, để chúng ta có thái độ hiếu thảo đối với Thiên Chúa và có mối quan hệ thân tình với mọi người.

Trong Kinh Lạy Cha, chúng ta cầu xin Chúa ban cho chúng ta “lương thực hằng ngày”, một lời cầu xin đặc biệt quy chiếu về Phép Thánh Thể. Sau bài giáo lý, ĐGH nhấn mạnh rằng nếu ai xét thấy mình đã phạm tội trọng, xin hãy đến với Bí Tích Hòa Giải trước khi lên Rước Mình Thánh Chúa. Ngài cũng nhắc nhở chúng ta rằng Mùa Chay Thánh là thời gian thuận lợi để đến với bí tích Giải Tội hầu được gặp Chúa trong Bí Tích Thánh Thể.

Lời nguyện trong kinh Lạy Cha cũng mời gọi chúng ta hãy làm hòa với anh chị em mình. Khi chúng ta xin Chúa tha tội cho chúng ta, chúng ta cũng xin “như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con”. ĐGH nói tiếp rằng “trong khi chúng ta mở lòng mình với Thiên Chúa, Kinh Lạy Cha cũng dọn lòng chúng ta để biết mở lòng yêu thương với anh chị em.”

Dấu chỉ hòa bình và việc Bẻ Bánh.

Việc hòa giải với Thiên Chúa và với anh chị em là một loại “dấu ấn” trong việc trao đổi hòa bình mà trong Nghi Thức Phụng Vụ Roma là “xin” được Rước Thánh Thể. Chúng ta xin Chúa Kitô ban cho chúng ta sự bình an của Ngài, “ không phải là thứ bình an của thế gian.” Lời thánh Phaolô còn vang vọng nhắc bảo rằng chúng ta không thể lên Rước Lễ mà không trước hết làm hòa với anh chị em mình.

Nghi thức “Bẻ Bánh” là yếu tố phụng vụ quan trọng nhất trong Thánh Lễ vì từ thời các Thánh Tông Đồ nghi thức này được gọi là cử hành Thánh Thể. ĐGH Phanxicô nhắc nhở các Kitô hữu rằng chính qua nghi thức Bẻ Bánh mà các môn đệ nhận ra Chúa Đã Sống Lại tại Emmaus. Tương tự như thế, trong Thánh Lễ, Bánh Thánh đã được bẻ ra cho toàn nhân loại được sống. Cộng đoàn nhận ra Chiên Thiên Chúa thật, Đấng Xóa Tội trần gian, và cầu xin với Ngài “Xin thương xót chúng con, xin ban bình an cho chúng con.”

ĐGH nói rằng những lời cầu nguyện như thế này trước khi lên Rước Lễ “giúp chúng ta dọn sạch linh hồn mình để tham dự vào bàn tiệc Thánh Thể, nguồn suối giao hòa với Thiên Chúa và với anh chị em chúng ta.”

Giuse Thẩm Nguyễn

Đọc nhiều nhất Bản in 14.03.2018 17:12