Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 5/2018

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Một dự luật ở California tìm cách phạt tù người đối xử sai giới tính

§ Giuse Thẩm Nguyễn

(EWTN News/CNA) Tin từ Sacramento, CA. Một dự luật mới ở California sẽ phạt nặng hay phạt tù người “đối xử sai giới tính” tại nhà hưu dưỡng hay chăm sóc bệnh bệnh nhân dài hạn.

Vào tháng Hai, Thượng nghị viên tiểu bang là Scott Wiener đã đưa ra dự luật có tên là SB219, “các cơ sở chăm sóc bệnh nhân dài hạn: quyền của bệnh nhân”và dự luật này mới được thông qua tại Thượng Viện California. Với sự đề nghị của ủy ban tư pháp trong quốc hội tiểu bang, các dân biểu hạ viện California sẽ xem xét dự luật này.

Nếu dự luật này được thông qua thì các nhân viên làm việc tại viện dưỡng lão hay nhà chăm sóc bệnh nhân dài hạn, có thể bị phạt đến $1.000 hay bị phạt tù tới một năm hay chịu cả hai hình phạt nếu không gọi bệnh nhân theo giống tính mà họ thích. Nói nôm ra là nếu một ông mà thích được gọi là bà hay ngược lại, nhân viên không gọi theo ý của họ thì sẽ bị phạt.

Ngoài việc bắt nhân viên phải gọi theo giống tính mà bệnh nhân muốn, cái luật này còn bắt cơ sở cho phép bệnh nhân dùng nhà tắm hay phòng vệ sinh theo ý họ thích, chứ không căn cứ vào giới tính sinh học, nghĩa là giới tính thực của họ. Đàn ông thích là đàn bà thì dùng nhà vệ sinh đàn bà và ngược lại. Thật là hết chỗ nói rồi.(!)

Ned Dolejsi, Giám đốc điều hành Hội Đồng Công Giáo California nói với đài EWTN rằng dự luật này nhằm tấn công vào các cơ sở tôn giáo và chất thêm gánh nặng trên họ bằng những quy định vốn dĩ đã quá nặng nề của nghành công nghiệp này.

Dự luật nhắm vào các cơ sở tôn giáo để họ phải chấp nhận việc xử dụng phòng tắm hay nhà vệ sinh căn cứ theo sự nhận dạng giới tính theo sở thích.

Dường như họ muốn giải quyết một khó khăn mà nó không có thực, vì không thấy có nhiều báo cáo trong việc phân biệt đối xử theo giới tính ở các viện dưỡng lão hay nhà chăm sóc bệnh nhân dài hạn của tiểu bang. Trong nhiều cách, dường như dự luật này muốn có một giải phát cho một vấn nạn lớn!

Vấn đề chúng ta quan tâm là đây có phải là một phần trong việc chuẩn bị cho một ý thức hệ lớn hơn không? Chúng ta có thấy ai bị đối xử tệ ở tiểu bang này chỉ vì giới tính của họ không? Chẳng qua là… quý vị muốn sửa chữa cái gì đó mà ngay cả quý vị cũng không hề biết nó có nhu cầu để sửa chữa không?

Greg Burt trong Ủy Ban Gia Đình California đã công khai chống lại dự luật SB219 vào tháng Bẩy, rằng luật này vi phạm quyền của nhân viên trong Tu Chính Án Thứ Nhất bằng cách bắt họ phải nói những ngôn từ mà họ không đồng ý. Burt đã chất vấn thành viên của ủy ban tư pháp rằng “Sao lại gọi là quyền tự do ngôn luận khi chính phủ bắt họ phải dùng một loại ngôn ngữ nhất định nào đó để gọi người khác? Ngôn ngữ bắt buộc thì không gọi là tư do ngôn luận được. Có thể nào chính phủ bắt một tờ báo phải dùng một loại ngôn từ nào đó mà ngay cả nó không có trong tự điển? Dĩ nhiên là không hay là nó sẽ sắp xảy ra chăng?

Burt lên án cái dự luật này là thiếu hiểu biết về những ngoại lệ cho các cơ sở tôn giáo.

“Những kẻ ủng hộ dự luật này nói rằng nếu bạn không đồng ý với tôi về quan điểm giới tính, thì bạn đang phân biệt đối xử chống lại tôi. Điều này không thể chấp nhận được. Không có tình yêu và không có sự tôn trọng lẫn nhau…. Cái có thể thực sự chấp nhận được là chấp nhận mọi người với những quan niệm khác nhau. Chúng ta cần tôn trọng nhau và tôn trọng là một con đường hai chiều. Không thể là tôn trọng người khác khi đe dọa phạt người ta vì họ thực sự tin tưởng vào một điều họ tin khác với quan niệm của mình.

Dolejsi cho rằng có thể dự luật sẽ được thông qua trong tuần tới và sẽ chuyển đến văn phòng Thống Đốc. Vào thời điểm đó, Hội Đồng Công Giáo California sẽ vận động một sự phủ quyết vì gánh nặng mà dự luật sẽ chất lên các cơ sở tôn giáo chuyên về dưỡng lão và chăm sóc người bệnh dài hạn.

Chúng ta sẽ vận động thống đốc phủ quyết dự luật này căn cứ vào những quy định mà nó rất dễ làm tổn thương đối với các cơ sở tôn giáo về chăm sóc bệnh nhân mà lại không có trường hợp ngoại lệ. Những quy định của dự luật về những quyền bị xâm phạm sẽ làm cho rối bung lên những khó khăn vốn đã có sẵn trong nghành công nghiệp này.

Những nhân viên thiếu hiểu biết và thiếu kinh nghiệm đang là một khó khăn trong các nhà hưu dưỡng và chăm sóc dài hạn trên toàn quốc, nhất là các bệnh nhân thuộc thế hệ phát triển mạnh khoảng thời gian (1943-1960) mà nghành công nghiệp này đang cố gắng theo kịp.

Dolejsi nói rằng dự luật này bao quát và mơ hồ trong đó bao gồm cả luật đang thực thi là luật bắt buộc việc huấn luyện về nhận diện giới tính cho tất cả các nhân viên của tiểu bang. Đó là cách chúng tôi trải nghiệm ở California, cũng giống những dự luật, những quan tâm về những người đồng tính luyến ái (LGBT).

Dolejsi kêu gọi người Công Giáo lưu tâm đến những quy định luật phát và có thể liên lạc với các dân cử bằng điện thư, điện thoại để bày tỏ sự quan tâm của mình. Nếu có thể, cũng nên tham gia vào các buổi họp thành phố và đưa ra những điều chúng ta lo ngại.

“Chúng ta cần những điều luật thực tế và nếu thực sự có sự phân biệt đối xử, thì hãy cùng ngồi xuống để giải quyết, giúp mọi người xích lại gần nhau và giải quyết mọi việc trong tinh thần tôn trọng giá trị tôn giáo và kinh nghiệm của người khác.”

Giuse Thẩm Nguyễn

Đọc nhiều nhất Bản in 02.09.2017 18:21