Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 4/2018

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Hồi Giáo cực đoan đốn ngã cây thánh giá trên mộ tướng De Gaulle

§ Lê Đình Thông

Thành Phần Hồi Giáo Cực Đoan Đốn Ngã Cây Thánh Giá Trên Mộ Tướng De Gaulle

Ndegaulle.jpg

17 giờ 14 ngày 27/05/2017, cây thánh giá trên mộ tướng De Gaulle đã bị thành phần hồi giáo cực đoan đốn ngã tại Đất Thánh Colombey-les-Deux-Eglises (Haute-Marne). Ngôi mộ sơn trắng, được hình thành sau khi tướng De Gaulle que đời vào năm 1970.

Hình ảnh ghi lại cho thấy một tên hồi giáo cực đoan đứng trên nấm mộ, dùng chân đạp đổ cây thánh giá. Sở Hiến binh Chaumont cho biết cây thánh giá cao 1 mét rưỡi, ngự trị nơi an nghỉ ngàn thu của tướng De Gaulle.

Lê Đình Thông

Đọc nhiều nhất Bản in 28.05.2017. 18:13