Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 10/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Gương của nước văn minh: Tài sản của Giáo Hội Tiệp bị tịch thu thời cộng sản được trả lại thoả đáng

§ Đặng Tự Do

VietCatholic News (Thứ Sáu 04/01/2008)

Prague - Theo nhật báo La Croix của Pháp, cuộc tranh luận về vấn đề tài sản Giáo Hội Công Giáo bị tịch thu dưới thời cộng sản tại Tiệp đã đi đến kết cục thỏa đáng cho mọi bên hữu quan.

Prague04.jpg

Nhà nước đền hàng trăm triệu Mỹ Kim cho ngôi nhà thờ này

Vấn đề bồi hoàn tài sản của Giáo Hội Công Giáo bị tịch thu dưới thời cộng sản đã gặp phải khó khăn một phần vì ngay sau khi cộng sản bị lật đổ chính quyền mới đã bán đi các tài sản này để có kinh phí điều hành và những giải pháp mà chính quyền Tiệp đưa ra không đáp ứng yêu cầu của Giáo Hội Công Giáo.

Tờ La Croix ghi nhận là tổng thống Tiệp, ông Vaclav Klaus, đã có một quyết tâm rất lớn để giải quyết thỏa đáng vấn đề. Một ủy ban chuyên trách đã được thành lập và đã đệ trình giải pháp cho các bên hữu quan. Cả chính quyền Tiệp và Giáo Hội Công Giáo đã đạt được thống nhất với nhau về những đề nghị cụ thể do ủy ban này đưa ra.

Các tài sản của Giáo Hội đã bị cộng sản tịch thu vào năm 1949. Trong nhiều trường hợp, các tòa nhà của giáo xứ đã bị sửa đổi cho những mục đích khác. Cấu trúc của nhiều nhà thờ đã hoàn toàn bị sửa đổi đến mức không còn có thể sử dụng cho việc phụng tự. Một số nhà thờ khác lại bị phá hủy hoàn toàn. Trong những trường hợp này, Giáo Hội đồng ý nhận số tiền bồi hoàn thỏa đáng từ phía nhà nước.

Đặng Tự Do

Đọc nhiều nhất Bản in 06.01.2008. 01:47