Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 2/2019

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Giới trẻ phân hóa về vấn đề tính dục và giới tính

§ Giuse Thẩm Nguyễn

‘Tài liệu tham khảo làm việc’ (instrument laboris) cũng là tài liệu chính đầu tiên của Tòa Thánh đã dùng thuật ngữ ‘LGBT’.(Lesbian, Gay, Bisexual and Trengender)

Tài liệu này được dùng cho “thượng hội đồng về giới trẻ” sắp tới nhằm đưa ra một trong những quan tâm chính về các vấn đề giới tính, vai trò của phụ nữ và điều mà Giáo Hội muốn lắng nghe đối với giới trẻ.

Tài liệu thêm rằng người trẻ đang sống trong một thời đại gia tăng bất ổn văn hóa và bị chia rẽ về giáo huấn của Giáo Hội qua những vấn đề như ngừa thai, đồng tính, phá thai và hôn nhân.

“Tài liệu tham khảo”, là một tài liệu được dùng trong Thượng Hội Đồng Giám Mục vào Tháng Mười này bao gồm những đóng góp của các hội nghị các giám mục và từ những người trẻ.

Đưa ra tài liệu này cho các nhà báo, ĐHY Lorenzo Baldisseri nói rằng mục đích của thượng hội đồng là giúp cho giới trẻ Công Giáo tìm ra “vẻ đẹp của cuộc sống, khởi đi từ quan hệ hạnh phúc với Thiên Chúa của giao ước và tình yêu” trong một thế giới mà nó thường cướp đi của họ “tình cảm, sự gắn bó và tương lai của cuộc sống.”

Ngài nói “Thượng hội đồng ưu tiên cho giới trẻ dành cho chúng ta cơ hội để tái khám phá niềm hy vọng của một cuộc sống tốt lành, giấc mơ của một cuộc tái sinh mục vụ, ước muốn cho cộng đồng và niềm đam mê cho giáo dục.”

Được chia làm ba phần, tài liệu tham khảo vạch ra nhu cầu của Giáo Hội để lắng nghe những người trẻ, để giúp hướng dẫn họ trong đức tin và biện phân ơn gọi của họ và để xác định những con đường mục vụ và truyền giáo để có thể cùng đồng hành với họ.

Tài liệu này cũng nói rằng trong khi Giáo Hội đề cao tầm quan trọng của thân xác, tình cảm và tính dục, thì nhiều người trẻ Công Giáo, nam cũng như nữ “ không theo những sự hướng dẫn về đạo đức tính dục của Giáo Hội.”

“Mặc dầu không có hội nghị giám mục nào đưa ra cách giải quyết hay chỉ dẫn, nhiều hội nghị tin rằng vấn đề tính dục cần được thảo luận rộng rãi cởi mở hơn và không xét đoán,”

Những người trẻ tham gia cuộc họp trước thượng hội đồng đã nói rằng những vấn đề như ngừa thai, phá thai, đồng tính, sống chung và hôn nhân là những vấn đế thường được tranh luận bởi những người trẻ cả Công Giáo và không Công Giáo.

Tài liệu tham khảo cũng đề cao nhu cầu để tái xác định lại giáo huấn của Giáo Hội về thân xác và tính dục vào một thời điểm mà sự tiến bộ y học sinh sản đã đẩy tới “ một sự tiếp cận mang tính kỹ thuật nhiều hơn vào cơ thể,” điển hình như việc cho trứng và đẻ mướn.

Tài liệu tham khảo nói rằng, thêm vào việc thực hành tình dục quá sớm, chung chạ trai gái, hình ảnh khiêu dâm kỹ thuật số, phô bày thân xác trên mạng và những nguy cơ du lịch tình dục làm lệch lạc vẻ đẹp và ý nghĩa sâu xa của đời sống tình cảm và tình dục.

Tài liệu nói rằng các nhà lãnh đạo Giáo Hội phải “nói bằng các thuật ngữ thực tế về những đề tài gây tranh cãi như những vấn đề đồng tính và giới tính mà những người trẻ đã tự do bàn thảo mà không có gì cấm kỵ.”

Cũng vậy, “những người trẻ LGBT, qua các đóng góp đa dạng nhận được qua ban thư ký của thượng hội đồng, muốn nhận được ân huệ từ sự gần gũi hơn và trải nghiệm sự chăm sóc hơn từ Giáo Hội,” trong khi một số những hội nghị giám mục đã đang yêu cầu xem những gì mà họ có thể khuyên cho người trẻ khi họ có quan hệ đồng tính, nhưng muốn gần gũi hơn với giáo hội.

Nói về việc dùng chữ viết tắt “LGBT” trong một tài liệu chính của giáo hội, ĐHY Baldisseri nói với các nhà báo rằng đó là thuật ngữ được dùng trong một trong các tài liệu được phát ra trong những cuộc hội nghị giám mục và “chúng tôi đã trích dẫn từ đó.”

ĐHY Baldisseri nói rằng “ Chúng tôi rộng mở. Chúng tôi không muốn thượng hội đồng bị đóng kín. Trong Giáo Hội, có nhiều lãnh vực, mọi người có tự do để bày tỏ quan điểm của mình, từ bên phải, bên trái, đứng giữa, từ phía bắc và phía nam …tất cả đều có thể. Đó là lý do chúng tôi muốn nghe tất cả mọi người với những quan điểm khác nhau.”

Tài liệu tham khảo cũng nói rằng những người trẻ Công Giáo mong có nhiều sáng kiến hơn cho phép đối thoại hơn nữa với các người trong thế giới không tin và thế tục để giúp họ phối hợp đức tin của họ trong cách đối xứ với những người khác.

Những người nam và nữ trẻ từ các vùng thế tục chính “ không yêu cầu bất cứ điều gì từ Giáo Hội” và “ chỉ bày tỏ xin để họ sống trong bình yên, bởi vì họ cảm thấy sự hiện diện của giáo hội như là một sự quấy rầy và ngay cả gây ra khó chịu.” Tài liệu nói rằng những cảm giác ấy không phải đến từ sự coi thường nhưng đúng hơn vì “những lý do nghiêm túc và tôn trọng.”

Trong số những lý do là những vụ bế bối về tình dục và kinh tế của Giáo Hội, còn có việc các linh mục không biết cách để sinh hoạt với người trẻ và cách mà giáo hội công bố tín lý và những giá trị đạo đức của mình cho xã hội hiện đại.

Những người nam và nữ trẻ cũng hy vọng giáo hội có thể giúp họ “ tìm ra một sự hiếu biết đơn giản và rõ ràng về ý nghĩa của ơn gọi,” mà thường được hiểu sai như là chỉ dành riêng cho đời sống linh mục và thánh hiến.

Trong khi Giáo Hội đã khẳng định rằng hôn nhân cũng là một ơn gọi, tài liệu này xác nhận sự cần thiết cho “ một sứ vụ ơn gọi giới trẻ có khả năng mang lại ý nghĩa cho tất cả những người trẻ.”

“Được kêu gọi trở nên thánh thiện và được sức dầu bởi Chúa Thánh Thần, người tín hữu học để nắm bắt tất cả những lựa chọn đang có trong một bối cảnh của ơn gọi, đặc biệt là những bậc của đời cuộc sống cũng như những khía cạnh khác của một ngành chuyên nghiệp.”

Tài liệu cũng nói rằng “Vì những lý do đó, một số hội nghị giám mục hy vọng rằng thượng hội đồng sẽ tìm ra những cách để giúp tất cả các tín hữu tái khám phá ra sự liên hệ giữa chuyên nghiệp và ơn gọi trong tất cả thành quả của nó… và trong cái nhìn theo đinh hướng chuyên nghành của những người trẻ với một viễn cảnh về ơn gọi.”

Source: Catholic Herald Young people divided on sexuality and gender, pre-synod document says

Giuse Thẩm Nguyễn

Đọc nhiều nhất Bản in 19.06.2018 15:40