Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 2/2019

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Giáo phận Harrisburg đục bỏ danh tính các giáo sĩ có liên quan đến lạm dụng tính dục khỏi các nhà thờ và các cơ sở của giáo phận

§ Đặng Tự Do

Trong một động thái chưa từng thấy và đáng kinh ngạc, Đức Cha Ronald Gainer, Giám Mục giáo phận Harrisburg, Hoa Kỳ đã công bố danh tính của 71 giáo sĩ có liên quan trực tiếp hay gián tiếp đến các trường hợp lạm dụng tính dục và truyền đục bỏ tên tuổi các vị này khỏi các nhà thờ và các tài sản khác của giáo phận. Tên của một vài giám mục giáo phận cũng bị đục bỏ vì, theo Đức Cha Ronald Gainer, các ngài thất bại trong việc chặn đứng tội lỗi này. Video đính kèm là buổi họp báo của Đức Cha Gainer hôm thứ Tư 1 tháng Tám, 2018.

Đức Cha Gainer nói “bất cứ ai bị buộc tội có liên quan đến các hành vi tình dục sai trái sẽ bị xóa tên khỏi bất kỳ nơi tôn vinh nào” trong toàn giáo phận.

“Quyết định loại bỏ tên của các giám mục và giáo sĩ có thể gây tranh cãi, nhưng là giám mục, tôi tin tưởng mạnh mẽ rằng các nhà lãnh đạo của giáo phận phải cố đạt đến các tiêu chuẩn cao hơn và phải là những biểu tượng danh dự để giúp vào việc chữa lành.”

Đức Cha Gainer cũng công bố tên của 71 vị đã bị buộc tội lạm dụng tình dục trẻ em trong thời gian từ năm 1947 đến nay. Trong số 71 vị, 37 là linh mục của giáo phận Harrisburg, 3 vị là phó tế của giáo phận, 6 người là chủng sinh, 9 vị là linh mục từ các giáo phận khác, và 16 vị thuộc các dòng tu.

Không có vị nào trong danh sách này hiện đang giữ các chức vụ hay đang phục vụ trong giáo phận..